Humanitaire hulp voor vluchtelingen, binnen Syrië en in de regio Gaziantep (Turkije).

 Geef, uHumanitaire Hulp Syriew hulp is nodig!                    donatieknop-svg

BELANGRIJK BERICHT VAN HET BESTUUR

Na zes jaar van grote inzet en veel activiteiten willen we ons tot het eind van het jaar bezinnen op de toekomst van SHHS: over nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden in de regio Noord- Syrië.

Dat wil niet zeggen dat alles stil ligt. Er lopen nog de volgende projecten:

  • Het gemeenschapscentrum in Al Bab: Hier worden inmiddels cursussen EHBO aangeboden.  Er zullen ook naaicursussen gegeven worden. En mogelijk wordt een start gemaakt met traumaverwerking. Dit project wordt ondersteund door stichting Wilde Ganzen.
  • Ambulances zonder grenzen: zij blijven veel belangrijk werk doen op het gebied van de meest noodzakelijke gezondheidszorg, thans zowel in het gemeenschapshuis als in dorpen in de omgeving van Al Bab.
  • Noodhulp: Een aantal Syrische gezinnen krijgt een maandelijkse bijdrage om de eerste nood te lenigen.

Wij danken u voor alle ontvangen steun en uw bijdragen.

Zodra we nieuws te melden hebben, vermelden we het hier!

Een hartelijke groet,

Het bestuur van de SHHS

—————————————————————————————————————–

 “No words can do justice to the despair and devastation that millions of Syrians experience every day.”

(UN – OCHA Security council briefing on Syria 21 dec. 2015)


Doeltreffend en direct

De Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) werkt samen met een Nederlandse Syriër en de daarginds opgerichte hulporganisatie: NEW START (voorheen: AL NUR). Heel regelmatig is er rechtstreeks contact. De SHHS kan daardoor goed oog houden op waar en welke hulp het meest noodzakelijk is en of de hulp daadwerkelijk goed terecht komt.
Gezondheidszorg en onderwijs zijn de belangrijkste aandachtsgebieden. Een aantal projecten worden ondersteund door Stichting Wilde Ganzen.

Na de noodhulp in de eerste jaren van de oorlog en strenge winter van 2012/2013 (kleding, melkpoeder, medische hulpmiddelen, tenten) heeft de stichting meerdere projecten, waaronder nu een wederopbouwproject, opgestart of financieel mede-ondersteund. Kijk op de pagina projecten. 

Schermafbeelding 2015-10-06 om 13.52.33

SHHS werkt met vrijwilligers en heeft daardoor nagenoeg geen  kosten.

Zoveel mogelijk hulp bieden in de regio.

Het hulpgebied in de regio Aleppo betreft momenteel een 35-tal dorpen, waar nu rond 150.000 mensen verblijven, gevlucht uit de stad en andere regio’s. De mensen in dit gebied zijn verstoken van hulp van internationale hulporganisaties.

Slechts 10% van de Syrische vluchtelingen in Turkije woont in kampen die redelijke voorzieningen kennen. De resterende 90% is op zichzelf aangewezen en heeft het erg moeilijk. Vooral weeskinderen, kinderen die op straat leven en alleenstaande vrouwen vragen aandacht. De situatie in Syrië is nog zo moeilijk (geen huis, geen inkomen, geen voorzieningen) dat vluchtelingen slechts mondjesmaat terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaats.

“Inlevingsvermogen is een onmisbaar fundament van de moraal, want het onrecht dat wij worden gevraagd te bevechten is vaak een onrecht dat wij zelf niet uit ervaring kennen. Zonder voorstelling van de nood zullen we nooit hulp bieden.”  (Leon Wieseltier)

L1000838
We houden moed!
Hoe werkt de SHHS?

In Syrië is leven overleven!

Tegelijk met de oprichting van de SHHS is in Syrië een regionale hulporganisatie opgericht door de mensen waar SHHS rechtstreeks contact mee onderhoudt. De partner van een bestuurslid, is afkomstig uit Aleppo. Hij reist wanneer mogelijk naar de regio in Syrië vanuit Zuid-Turkije, communiceert dagelijks met de leden van de organisatie in de regio en heeft op die wijze letterlijk goed zicht op welke hulp waar het meest nodig is. Zie ook onder over ons

Wat kunt u doen?

Ga naar de pagina projecten om te kijken of er een project bij is dat u wilt steunen.
GEEF, uw gift is nodig!

Alvast onze hartelijke dank.


Bekijk ook de documentaire: DEATH OF ALEPPO ( 2015)

https://youtu.be/sviLBs4TzKE                                                                     Screenshot_2016-04-27-19-35-34