levensperspectief voor syrische kinderen in Gaziantep

                                                              Wint dit project de Gouden Gans 2016? emailhandtekening-1

www.goudengans.nl/humanitairehulpsyrie

 

LAAT DEZE KINDEREN GEEN VERLOREN GENERATIE WORDEN.

gouden-gans-9

Achtergrond

 • In de Turkse stad Gaziantep wonen zo’n 400.000 Syrische vluchtelingen waaronder veel kinderen. Zij wonen buiten de officiële vluchtelingenkampen. Zij zijn op zichzelf aangewezen en proberen een leven op te bouwen in Turkije. Onder hen bevindt zich een groot aantal kinderen, al dan niet met ouders, moeder of verdere familie. Veel van deze Syrische kinderen zijn al jaren niet naar school geweest. In de stad Gaziantep wordt dat aantal geschat op 27.000 kinderen beneden 12 jaar en 55.000 kinderen beneden 18 jaar. Reden daarvoor is een onvoldoende aantal scholen ten gevolge van de grote instroom van vluchtelingen / de kosten van privéscholen / de taalbarrière voor Syrische kinderen / de noodzaak voor veel families om de kinderen te laten werken. Ouders/familie kunnen zich het schoolgeld voor een privéschool meestal gewoonweg niet veroorloven. De kinderen moeten werken om zo een steentje bij te dragen aan het letterlijk broodnodige inkomen van het gezin / hun familie. Dat werken gebeurt veelal onder zeer slechte omstandigheden: het is zwaar en gevaarlijk werk en de kinderen worden uitgebuit door werkgevers. Wij spraken kinderen van 11 jaar, nog nooit naar school geweest, die niet kunnen lezen of schrijven. Deze kinderen hebben hulp nodig om te kunnen instromen in het reguliere onderwijs. Zij hebben een tussenstap nodig. Gebeurt dat niet dan dreigt een hele generatie kinderen verloren te gaan.
 • Deze kinderen die naast hun werk veel op straat leven, lijden onder een gebrek aan opvoeding en opvang en ondersteuning voor hun opgelopen trauma’s. Op de weinige reeds bestaande  gouden-gans-8  opvangplaatsen is gebleken dat, na enkele weken opvang, het gedrag van die kinderen sterk verbetert, ze worden socialer en minder agressief, mede door de psychologische begeleiding.
 • Veel kinderen zullen nog lange tijd, zo niet definitief, in Turkije blijven en dus gebruik moeten kunnen maken van het Turkse onderwijssysteem. Kennis van de Turkse maatschappij en activiteiten tbv integratie zullen aandacht moeten krijgen opdat er een toekomst is voor deze kinderen.
 • Ook de taalbarrière moet geslecht worden.gouden-gans-2
 • Een belangrijk aspect bij het opvangen van de kinderen is het contact met ouders/familie. Zij moeten ervan overtuigd worden om, ondanks de moeilijke financiële situatie waarin zij verkeren, de kinderen niet te laten werken maar naar school te sturen.
 • Wanneer de kinderen op een opvangcentrum een maaltijd ontvangen ( ontbijt of lunch) wordt tevens de zorg verlicht van de families van deze kinderen in hun strijd om het dagelijkse eten en is men eerder bereid de kinderen naar school te laten gaan.
 • De opzet van dit project is tot stand gekomen in samenwerking met docenten.

_________________________________________________________________________

De arabische naam voor dit project is

Al SHURUQ dwz ” Zonsopgang”. school-gazi

screenshot_2016-05-23-00-15-52-1_________________________________________________________________________

Doel van het project

Het creëren van een veilige plek voor  Syrische kinderen van 4 – 12 jaar die nu niet naar school gaan en hen voorbereiden op het instromen in reguliere onderwijs.

Daartoe is een programma opgesteld bestaande uit 4 hoofdvakken ( rekenen / taal / biologie en natuurkunde) met daarnaast diverse activiteiten voor de maatschappelijke vorming, psychologische ondersteuning en                 gouden-gans-5

integratie. Hiermee wordt voorzien in een voorbereidingsjaar om de kinderen te helpen instromen in regulier onderwijs. Daartoe is het ook de bedoeling het project uit te voeren in samenwerking c.q. in combinatie met een school/ scholen voor regulier onderwijs.

Op dit moment ( nov. 2016) gaan 270 kinderen naar deze school. Ook 90 vrouwen hebben zich aangemeld die analfabeet zijn en graag willen leren lezen en schrijven.

 

Voor het opstarten van het project is nodig:

Uitgaande van opvang van 200 – 250 kinderen bij aanvang, 5 dagen per week, 4 uur per dag en een voorziening voor maaltijden voor de kinderen ( 1 lunch per dag) zijn nodig:

 • Klaslokalen / een verzorgingsruimte – wasruimte / een keuken / een speelplaats
 • 6 leraren / leraressen ( met voldoende psychologische kennis)

vrijwilligers voor bezoek ouders/moeders/familie/hulp bij activiteiten/ keuken

schoonmaker

Begroting kosten:

 • Aanpassing bestaand gebouw / toiletruimtes / wasbakken / keuken

met bijkomende kosten                                                                                       €        29.100,-

 • Meubilair / schoolmaterialen/ keukenbenodigdheden                                        21.000,-

Samen:                                                                                                                           € 50.100,-

 • bijscholing en psychologische training medewerkers                                          12.500,-
 • maaltijden 3 x per week 1 lunch per kind                                                               27.000,-
 • kostenvergoeding leraren/medewerkers op jaarbasis, totaal:                            31.200,-

Totale kosten incl. vergoedingen medewerkers:                                                     €120.800,-

Voor de maaltijdvoorziening en de kostenvergoeding voor de medewerkers zijn lokale donors gevonden.

Het resterende bedrag ad € 62.600,- ( incl. premie De Wilde Ganzen ad € 14.867,-) moet de komende tijd verzameld worden. Een gedeelte is inmiddels binnen maar uw hulp is nodig om deze kinderen uitzicht op een toekomst te geven.

 

 

img-20160826-wa0009

Print Friendly, PDF & Email