Schapen en geiten Noord-Syrië

Uitgangspunten

De SHHS probeert met een project meerdere doelen te bereiken. Tegemoetkomen aan dagelijkse problemen als voedselschaarste, eenzijdigheid van voedsel, gebrek aan werkgelegenheid en daardoor aan inkomen, proberen we te combineren met het creëren van toekomstmogelijkheden en financiële onafhankelijkheid voor de zwaar getroffen lokale bevolking op het platteland.

Het grote succes van het in 2015 door SHHS in Noord-Syrië gestarte kippenproject doet vermoeden dat ook een project met schapen en geiten succesvol zal zijn.

Omschrijving van het project

Het opbouwen van een kudde schapen en geiten ( te beginnen met 30 schapen en 10 geiten) ten behoeve van:

 • Melk, yoghurt en kaas voor de lokale bevolking
 • Wol tbv warme winterkleding / – matrassen
 • Werkgelegenheid voor enkele lokale mannen ( verzorgen van de kudde) en vrouwen ( verwerken van de melk)
 • Grotere financiële onafhankelijkheid op termijn voor de lokale bevolking middels het beschikbaar stellen van lammetjes en geitjes die in de loop van de tijd geboren worden.

Betrokkenen bij dit project zijn:

 • Plaatselijke bewoners als herder / melker / kaasmaker / verzorger / bezorger – distributeur. Naar verwachting tenminste 10 personen.
 • Uitgaande van een kudde van 30 schapen en 10 geiten zullen zo’n 40 families van 6 – 7 personen enkele keren per week kunnen genieten van de melkproducten.
 • Leden van de daar aanwezige dochter organisatie van de SHHS zorgen voor monitoring, toezicht en evaluatie.

Te verwachten resultaat op korte termijn:

Betere voeding voor hulpbehoevenden en ontwikkeling van zelfredzaamheid, nu en in de  toekomst.

 • Op deze wijze wordt proteïnerijke voeding verstrekt ( melk / kaas / yoghurt ) en is er werkgelegenheid. De oorspronkelijke bevolking kent het verwerken van de producten; de omgeving is geschikt om geiten en schapen te hoeden.
 • Voor baby’s is er met dit project geitenmelk – dat verdragen zij beter dan schapenmelk.
 • De wol van de schapen is belangrijk voor de warmte in de winter.( wol wordt veel verwerkt in matrassen omdat men gewend is/ geen andere keus heeft dan op de grond te slapen)
 • Voor het maken van yoghurt is een mengsel van schapen- en geitenmelk heel geschikt. Een kudde met beide diersoorten is daarom heel geschikt.

Exploitatie op langere termijn

Mogelijk kan een deel van de producten verkocht worden ter dekking van de variabele kosten.

Einddoel is om zodra de politieke situatie dat uit veiligheidsoogpunt mogelijk maakt de dieren  te verdelen over de meest hulpbehoevende families die dan vervolgens zelf voor de dieren moeten zorgen. Het project maakt zichzelf dan overbodig.

Verwacht resultaat op langere termijn:

Gezondere baby’s en kinderen.

Goede aanloop voor agrarische ontwikkeling van de dorpen.

 

 

Voor € 40,- kan een schaap of geit worden toegevoegd aan de kudde!

Doet u mee?

 

geit

 

Dit project moest helaas tijdelijk worden stopgezet in 2017 wegens onveilige omstandigheden en tijdelijke evacuatie van de bevolking. Zodra mogelijk wil SHHS  samen met de bevolking het project weer nieuw leven inblazen.