SHHS 
Stichting Humanitaire Hulp Syrië

nieuwsbrief oktober 2019

 I can’t take it anymore!

Dit is wat je veel hoort in Syrië – we zijn zo moe!
In diverse regio’s in Noord-Syrië zijn commissies in het leven geroepen, vergelijkbaar met gemeenteraden. Er wordt nagedacht en gewerkt aan opbouw van de regio. De portefeuilles zijn verdeeld. Procedures en regelgeving wordt uitgewerkt, een gemeentelijk belastingstelsel.
De grootste portefeuille betreft sociale en humanitaire hulp.
Totdat dit alles in kannen en kruiken is blijft de nood groot: verschillende families hebben geen geld om water en/of brood te kopen. Kinderen lopen volledig verdwaasd over straat, zijn zich niet bewust van ander verkeer.  
Niet voor niets heeft mevrouw Sigrid Kaag, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, voor 7 en 8 oktober een internationale conferentie bijeen geroepen over geestelijke gezondheidszorg en mentale zorg in conflictgebieden. Psycho-sociale steun is in humanitaire crisissituaties geen luxe maar een noodzaak, zo stelt zij in een zeer lezenswaardig artikel van haar hand in Trouw dd 7 oktober.

https://www.trouw.nl/a-b9d13e55

SHHS heeft een maandelijks noodfonds ingesteld van € 750,-. New Start beoordeelt ter plekke wie wat nodig heeft. Met een kleine bijdrage kunnen zo maandelijks enkele families ondersteund worden in hun levensonderhoud of de huur van een onderkomen.

 
Hoe verder?
De oorlog is nu in haar negende jaar – een oorlog waar alleen nog de botsende belangen van machthebbers buiten Syrië een rol lijken te spelen. Veiligheid en waardigheid van burgers worden met voeten getreden. Zes miljoen Syriërs moesten hun heil zoeken in het buitenland en vormen nu, vooral voor de buurlanden van Syrië, een enorm zware last.
Terugkeren naar huis? Waar naar toe als je geen huis meer hebt, er geen water en elektriciteit is en  geen inkomen.
En welk lot is de burgers in Idlib beschoren? Nietsontziende bombardementen worden er uitgevoerd met vele honderden doden, vernietigde ziekenhuizen en scholen tot gevolg, niets wordt gespaard.
 
Wat kunnen we op dit moment doen?
"De steppe zal weer bloeien!"
Project Wederopbouw

In de regio in Noord-Syrië waar de lokale partner van SHHS toegang heeft, is nu dringend behoefte aan een multifunctioneel centrum als ontmoetingsplaats en als een plaats om psycho-sociale hulp te bieden aan kinderen en vrouwen ( veelal weduwes) om hen te helpen bij het opbouwen van hun toekomst. Dit kan een belangrijke bijdrage zijn aan hun toekomst en aan een vreedzame samenleving.
We citeren Sigrid Kaag nogmaals:

Geestelijke gezondheidszorg en mentale steun zijn daarom net zo noodzakelijk voor het genezingsproces van mensen en wederopbouw als voedsel, water en onderdak. De ziel van deze mensen is gebroken. Daarmee is het fundament onder alle andere aspecten van hun leven weggeslagen. Spanningen, opgekropte emoties en zorgen beschadigen het sociale netwerk dat mensen nodig hebben om samen problemen aan te pakken, gemeenschappen opnieuw op te bouwen en levens weer zin te geven.

In het centrum is les- en speelruimte gepland voor de kinderen, ruimte voor lessen spoedeisende en eerste hulp voor mannen en vrouwen, een ruimte met naaimachines voor naailessen voor de vrouwen en een bibliotheek. De bedoeling is een centrum te laten ontstaan waar ieder naast mentale steun ook financiële onafhankelijkheid kan vinden.
De totale kosten worden begroot op tenminste € 32.000,-.  Stichting de Wilde Ganzen ondersteunt dit project.
De medische lessen zijn al gestart - er blijkt zoveel animo voor te zijn dat er inmiddels een wachtlijst is.

     

de "voedselbank" in de regio                   examen aan het eind van de cursus
 


Succes!

Ook kleine stappen kunnen succesvol zijn! Wat bereikten we?

Op het gebied van het onderwijs:
In enkele dorpen werden door moedige leraressen lessen gegeven in huiskamers (“thuisschooltjes” genoemd) in de periode dat de scholen niet openden voor regulier onderwijs. SHHS financierde deze thuisschooltjes. Gelukkig zijn dit jaar, na de nodige restauratiewerkzaamheden, de scholen weer gestart. Gebleken is bij aanvang van dit schooljaar dat de kinderen die de thuisschooltjes bezochten qua kennis zo’n 2 jaar voor liggen op hun leeftijdsgenootjes.
        
Op het gebied van gezondheidszorg:

De al jaren door de SHHS financieel ondersteunde organisatie “Ambulances zonder Grenzen” kon worden omgezet in Gezondheidscentrum Al Bab. In de stad Al Bab lijkt de zwaarste strijd gestreden. Er is een nieuw ziekenhuis gebouwd, maar voor de 150.000 inwoners is dat niet toereikend. Een gezondheidscentrum (wijkcentrum) is zeer welkom om aan de behoefte aan gezondheidszorg te voldoen. Het centrum bestrijkt een wijk waar ongeveer 10.000 mensen wonen. Patiënten komen naar het centrum of worden thuis bezocht. Momenteel worden 400 – 500 behandelingen per maand gegeven, waaronder ook fysiotherapie.
Het centrum beschikt over ruimtes tbv medische hulp, psycho-sociale hulp, en fysiotherapie. Ook wordt er gevaccineerd.
De organisatie heeft nog 2 ambulances tot haar beschikking die veel onderhoud vragen en derhalve kostbaar zijn. Dat is voor de hele regio te weinig: ernstig zieken komen daardoor soms te laat in het ziekenhuis. We onderzoeken een oplossing voor dit probleem.
SHHS ondersteunt het centrum met € 1.750,- per maand. (oa. voor huur/brandstof/medicijnen/verband/vergoeding 7 medewerkers).

Geir Pedersen (UN): CHANGE IS POSSIBLE
ziehttps://youtu.be/tVhsm18PG50

Er is al zoveel gepraat en gediscussieerd, in diverse vergaderingen en commissies.
Op 30 oktober 2019 gaat in Geneve een nieuwe, hopelijk succesvollere commissie van start, onder leiding van de UN, om te komen tot een nieuwe Grondwet voor Syrië. Die commissie bestaat uit 150 personen: 50 van de kant van het regime, 50 van de kant van de oppositie en 50 aangewezen door de UN.
Gaat dat wat opleveren? Het is de bedoeling in 2021 verkiezingen te houden in Syrië, onder toezicht van de UN. Daarbij is het de bedoeling ook in de diaspora verblijvende Syriërs te laten stemmen.
Luister via de link van de video hierboven naar wat de per 1 januari 2019 aangestelde speciale afgevaardigde voor Syrië, Geir Pedersen hierover te zeggen heeft:” A new beginning in Syria is possible.”  
Pedersen “garandeert” dat de uitslag van de stemming gebaseerd zal zijn op de aspiraties van het Syrische volk.

 
Actuele situatie in het werkgebied van SHHS in Noord-Syrië:
 De VS en Turkije hebben een plan uitgewerkt voor een veilige zone in het noord - oosten van Syrië, ten zuiden van de muur die 3 jaar geleden werd gebouwd. Turkije wenst tenminste 2 miljoen vluchtelingen onder te brengen in die strook, in nieuw te bouwen steden. Gaat dat gebeuren? De in dat gebied gestationeerde Amerikanen zijn begonnen aan de terugtrekking. De weg ligt open voor Turkije? En wie vraagt de Syriërs zelf iets?

 

VREDESWEEK :  22 – 29 SEPTEMBER 2019


Leerlingen van een school van 
het revalidatiecentrum het Roessingh
voerden actie voor een school
met gehandicapte kinderen in Syrië.
Het werd een feest: over en weer
gestuurde foto’s lieten het resultaat zien:
de kinderen in Aleppo waren blij verrast en
de kinderen in Enschede waren opgetogen
lotgenoten te zien. Zij herkenden elkaar!
De grote afstand viel weg en er bestond geen grens.
Er was VERBINDING !

 


 

Op Vredeszondag werd tijdens een oecumenische viering tbv het wederopbouwproject van SHHS in Noord-Syrië gecollecteerd: een hele mooie opbrengst van ruim € 1.000,-. Ook van vele andere trouwe donateurs ontvingen wij de afgelopen periode weer mooie giften. Hartelijk dank! Samen houden we hoop, hoop op Vrede en dragen we elkaar, ook over grenzen heen.
Samen Vrede maken is ook wat we zien in Syrië: het ontroert en verbaast iedere keer weer als je mensen van bijna niets toch nog iets met elkaar ziet delen.

Kaarten kopen?
1. foto- / kerstkaarten met envelop: 
zonder tekst of met tekst: vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar


       
                                           
2. Tekstkaarten met envelop: teksten van Buber /  Hadewijch / Shantideva
      
Wat mij van dag tot dag opeist, daarin ligt mijn wezenlijke taak,…..”
                          
3. Kunstkaarten met afbeeldingen van kunstvoorwerpen uit Syrië
      
         
* kosten per mapje van 6 € 5,00
* gratis verzending
* bij betaling aantal, nummer(-s) en uw adres vermelden
Jaarverslagen
Door persoonlijke omstandigheden heeft deze Nieuwsbrief op zich laten wachten maar hier is hij weer. Inmiddels zijn ook de jaarverslagen over 2017 en 2018 gereed. U vindt ze op de website:http://www.humanitairehulpsyrie.nl
Wilt u ook iets doen?
Een groot of klein gebaar? Alles is welkom en alles helpt! Veel druppels maken een grote stroom.
Op de home-page van SHHS vindt u een donatieknop waarmee u eenvoudig en direct een donatie kunt doen.

Geef, Uw gift blijft nodig!
Triodosbank NL33 TRIO 0781 3627 68
tnv St. Humanitaire Hulp Syrie, Enschede
www.humanitairehulpsyrie.nl

                        

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list