AARDBEVING 6 febr 2023

AARDBEVING IN NW SYRIE 6 FEBR 2023
Het laatste nieuws over de grote ramp die de Syriërs nu treft komt bovenop de ramp waarmee ze al bijna 12 leven: de oorlog. De situatie ter plaatse is rampzalig.

De ramp is onvoorstelbaar,  zo zeggen mensen ter plaatse. Er heerst grote verwarring en paniek en er is veel hulp nodig, nog lange tijd. Vanuit het Wijkcentrum/gezondheidscentrum dat SHHS in 2018 samen met haar lokale organisatie NEW START heeft opgezet, is gestart met de eerste noodhulp. Zij focussen daarbij  op de bij hen goed bekende regio.

Al Bab is een stad van rond 250.000 inwoners, incl. veel vluchtelingen/ontheemden ten gevolge van de oorlog. Ook hier hebben nagenoeg alle huizen ernstige tot  zeer ernstige schade. Mensen kunnen en durven niet naar hun huis, ook vanwege de naschokken die zich nog steeds voordoen. Mensen verblijven in hun auto, soms met meerdere families samen, in kleine winkeltjes, op elkaar gepropt , of wonen beneden  in nog niet afgebouwde huizen waar de wind doorheen waait.  Gisteravond konden zo’n 35 families geen slaapplaats vinden en moesten noodgedwongen op straat slapen in de vrieskou. NEW START verzorgde warme maaltijden voor 500 families.

Naast de slachtoffers in Al Bab zijn er ook gevluchte slachtoffers van elders, met name uit de nabij gelegen stad Jindires (115.000 inwoners) waar tenminste 60% van de huizen volledig is vernietigd. Van de slachtoffers daar zijn 515 families ondergebracht in toch al overvolle vluchtelingenkampen – zo’n 2.700  families zijn helemaal nog niet geholpen. De afgelopen dagen zijn tenminste 250 families uit deze stad gearriveerd in Al Bab, in Swaiha tenminste 30 families – tot nu toe. Er zijn nog zeker 250 families onderweg  naar Al Bab.

Na de eerste hulp, doden begraven, mensen uit het puin halen en wegen begaanbaar maken,  is het nu tijd om voor onderdak te zorgen, eten, drinken en winterkleding. Ook gezondheidszorg  en zorg voor de kinderen moet vervolgens aandacht krijgen. Er is door de gemeente een crisisgroep in het leven geroepen voor Al Bab en de regio, waar ook NEW START deel van uitmaakt. Er is o.m. grond ter beschikking gesteld voor plaatsing van nood-onderkomens.