Ieder project geeft hoop en nieuwe moed!

SHHS steunt kleine projecten die rechtstreeks ten goede komen aan de vluchtelingen.

Geprobeerd wordt ook de vluchtelingen daarbij zelf iets te laten bijdragen in welke vorm dan ook. De verschillende projecten worden wekelijks bezocht en geëvalueerd  met betrokkenen, zodat we zeker weten dat geen geld wegvloeit naar zaken waarvoor het niet bestemd is.

Binnen Syrië zijn de eerste levensbehoeften moeilijk te verkrijgen. Voeding, water, hygiëne, kookmogelijkheden, verwarming en elektriciteit zijn schaars en heel erg duur. Ook het gebrek aan voorzieningen als gezondheidszorg en scholing levert grote problemen op.                             

Na twaalf jaar oorlog en zware aardbevingen in 2023 zijn voor de meeste mensen ook alle financiële reserves uitgeput en is er grote behoefte aan wat inkomen. Want alles kost geld, veel geld. De internationale hulporganisaties doen wat ze kunnen maar het blijft altijd onvoldoende door de telkens nieuwe vluchtelingenstromen. Bovendien zijn een aantal gebieden onbereikbaar voor hen.

Als u onze stichting wilt steunen, kunt u dat desgewenst projectmatig doen.

U kiest het project waar u het meeste voor voelt en kunt dat bij uw donatie aangeven, zodat u zeker weet dat uw geld aan dat specifieke project wordt besteed. Niet gemerkte giften worden besteed aan noodhulp waar nodig en aan de projecten die de meeste ondersteuning behoeven op dat moment.

Zie voor de projecten de sub-onderwerpen.

 

25 maart 2020

Dorpshuis/Gezondheidscentrum Swaiha

  Ten gevolge van de nu al meer dan 10 jaar durende oorlog in Syrië zijn grote aantallen mensen op de vlucht, de infra-structuur is grotendeels vernietigd, veel scholen en gezondheidscentra zijn vernietigd.  Ook op het platteland van NW-Syrië is een groot tekort aan goede zorg, daaronder het dorp Swaiha en omgeving.  De wegen zijn zeer slecht […]

25 mei 2021

De Vrouwentuin

Vroedvrouwenpraktijk in de regio Swaiha: DE VROUWENTUIN (sinds 2021) – in 2024 ook in de stad Al Bab ism St. De Wilde Ganzen. Aanstaande moeders in Syrië hebben grote behoefte aan hulp voor controle, begeleiding en advies ( denk ook aan geboortebeperking) voor een veilige bevalling en goede moeder/kind zorg. Voor een goed verloop van […]

15 maart 2023

Mobiele huisartsenposten, met apotheek, in NW-Syrië, prov. Aleppo

Na de zware aardbeving in februari 2023 was er een groot gebrek aan zorg voor alle slachtoffers. Er ontstonden veel nieuwe vluchtelingen kampen zonder enige voorziening. Met de expertise van onze medewerkers in de 2 eerder gevestigde gezondheidscentra in de stad Al Bab en op het platteland werd snel gestart met het opzetten van mobiele […]

25 augustus 2023

Waterproject Swaiha ism AFAS FOUNDATION

      Door droogte en grote aantallen vluchtelingen is er een ernstig tekort aan drinkwater. Met financiering van de AFAS Foundation kon SHHS i.s.m. NEW START een 100 meter diepe put graven met op een diepte van 85 meter nog eens 7 zijgangen, met een totale lengte van 2.000 meter. Een grote put die […]

5 mei 2024

DAYATUNA = ons dorp

Het project betreft 270 “tiny houses” voor rond 2.000 vluchtelingen die nu nog grotendeels in tenten wonen. De droom is om er een levendig dorp van te maken met potenties, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan “cash for work” om de mensen zo goed mogelijk te helpen hun eigen leven weer op te bouwen, met […]

5 mei 2024

CONSULTATIEBUREAU / DIAGNOSE CENTRUM in Al Bab

Project in ontwikkeling – ism SK Foundation In ons Gezondheidscentrum in de stad Al Bab werkt een als zeer bekwaam bekendstaande kinderarts, tevens werkzaam in het ziekenhuis van de stad. Hij vraagt al langere tijd om een betere monitoring van de mentale en fysieke conditie van de kinderen. De noodzaak daarvan wordt onderschreven door veel […]

5 mei 2024

GEZONDHEIDSCENTRUM / WIJKCENTRUM

In de stad Al Bab ( provincie Aleppo) is in 2018 een gezondheidscentrum opgezet, voortgekomen uit de dienst: “Ambulances zonder Grenzen.” Toen de bombardementen afnamen was er tijd voor de medisch deskundigen van die dienst hun talenten en kennis in te zetten op een meer gestructureerde wijze.     Een gespecialiseerd team werkt sinds 2018 […]