In de stad Al Bab ( provincie Aleppo) is in 2018 een gezondheidscentrum opgezet, voortgekomen uit de dienst: “Ambulances zonder Grenzen.” Toen de bombardementen afnamen was er tijd voor de medisch deskundigen van die dienst hun talenten en kennis in te zetten op een meer gestructureerde wijze.

   

Een gespecialiseerd team werkt sinds 2018 vanuit het inmiddels goed bekend staande wijkcentrum in de stad Al Bab aan gezondheidszorg, wondverzorging, thuiszorg, medische cursussen. diverse cursussen voor vrouwen waaronder naailessen en activiteiten voor kinderen en sinds kort wordt 1 dag per week deskundige psychosociale hulp verleend aan vrouwen vanuit de UNION OF MEDICAL RELIEF AND CARE ORGANIZATIONS.

In CORONA tijd werden voedsel en dozen met hygiëne producten uitgedeeld. Een ambulancedienst hielp patiënten naar het ziekenhuis.

    

Velen moeten familieleden missen en zijn alleen. Gehandicapten, chronisch zieken en ouderen krijgen speciale aandacht.

Het is inmiddels een onmisbaar centrum gebleken. Waar zo weinig zorg voorhanden is, medicijnen onbetaalbaar zijn voor wie nog nauwelijks een brood kan kopen en waar medische en psychische problemen zich ten gevolge van de barre levensomstandigheden opstapelen is dit centrum voor de ruim 20.000 wijkbewoners / vluchtelingen een lichtje in de duisternis. Ook kinderen worden opgevangen en ondersteund met diverse activiteiten. Recent ontving het centrum als erkenning een oorkonde van de lokale overheid voor het prachtige werk dat ze nu al jaren doet.

De naaicursussen aan vrouwen werpen hun vruchten af. Steeds meer vrouwen lukt het hiermee een eigen inkomen te verwerven.