Piet Melief (voorzitter)         Trui Bolscher (secr. / penningmeester)

De Stichting Humanitaire Hulp Syrië ( SHHS ) ondersteunt sinds het begin van de oorlog in 2012 de plaatselijke bevolking in Noord Syrië, met name in de provincies Aleppo en Idlib, en de vluchtelingen die naar deze regio’s zijn gekomen van elders in Syrië, allen nagenoeg onbereikbaar voor buitenlandse hulporganisaties. Ruim 7 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Binnen Syrië zijn ook bijna 7 miljoen mensen op de vlucht, velen al jarenlang –  van de ene plek naar de andere, gewone mensen, tussen 2 of zelfs 3 vuren in, naarstig op zoek naar wat veiligheid, intens verlangend naar vrede. Met de hulp proberen we het erbarmelijke leven van deze mensen iets te verzachten.

 

Zij zeggen: “Thank you for keeping us in your thoughts“.

Waar blijft uw geld?

Geholpen in 2023:

Tegelijk met de oprichting van de SHHS is in Syrië een regionale hulporganisatie opgericht (NEW START) door de mensen waar de SHHS rechtstreeks contact mee onderhoudt waaronder de partner van een bestuurslid, oorspronkelijk afkomstig uit Aleppo. Hij reist wanneer mogelijk naar de regio vanuit zuid-Turkije, communiceert dagelijks met de leden van de organisatie in de regio en met andere hulporganisaties, en heeft op die wijze letterlijk goed zicht op welke hulp waar het meest nodig is. Voortdurend is er ook persoonlijk contact in de Turkse stad Gaziantep. Wij laten ons daar op de hoogte stellen van de situatie op dát moment. Zo weten wij precies waar uw geld het meest nodig is en of het goed besteed wordt.

Wat doen we?

   

                                                         medewerkers NEW START bij het waterproject

Onze partner-organisatie in Syrië, NEW START met 26 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers,  heeft veel respect afgedwongen met wat ze de afgelopen jaren met hulp van de SHHS heeft gedaan en nog steeds blijft doen voor de regio. Sinds 2012 hebben we zo samen veel nood kunnen lenigen met voeding, kleding, dekens, tenten en medicijnen. Er zijn al enkele jaren twee gezondheidscentra, twee vroedvrouwenpraktijken en waterputten tot stand gebracht, die niet meer weg te denken zijn. Sinds de zware aardbeving in februari 2023 zijn door de medisch specialisten van de gezondheidscentra ook mobiele artsenposten ingericht die langs de vele informele vluchtelingenkampen gaan, waar geen enkele hulp is van buitenaf. Aan de gezondheidscentra zijn ook gemeenschapshuizen verbonden waar kinderen en vrouwen worden opgevangen. Nu wordt aan de toekomst gewerkt: de schouders er onder, voorbereid zijn. Want waar geen infrastructuur meer is en van een overheid niets te verwachten valt, komt alles neer op de mensen zelf. Hulp bij het organiseren van hun leven, bij letterlijk in leven blijven, is hard nodig.

Noodhulp: voedsel en drinkwater

90% van de mensen in NW-Syrie is afhankelijk van hulp. Ze hebben niet de beschikking over de eerste levensbehoeften. Regelmatig zorgt de SHHS met haar lokale partner voor voedsel, dekens en matrassen, hulpmiddelen voor gehandicapten, aanvulling voor kosten voor een tent of huisje, etc etc. De vragen zijn steeds enorm. Ook voor schoon drinkwater wordt gezorgd. Twee waterputten werden geslagen. Zie ook het waterproject met de watertoren met een haal- en brengservice dat werkt op zonnepanelen.

Onderwijs:

Onderwijs is essentieel voor een toekomst. Vrouwen leren lezen en schrijven, krijgen naailessen en lessen verzorging om tenminste een beetje in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Zowel voor mannen als vrouwen zijn er medische cursussen om goed hulp te kunnen verlenen in een omgeving waarin veel oorlogsgeweld plaatsvindt en veel zorg ontbreekt door een zeer gebrekkige gezondheidszorg .
We blijven waar mogelijk zorgen voor onderwijs voor de vaak ernstig getraumatiseerde kinderen, voor het opknappen van uitgewoonde scholen en extra voeding voor de kinderen.

Gezondheidszorg:

De gezondheidszorg in Syrië, die op een redelijk peil stond is grotendeels vernietigd. Daarom zijn we nú vooral bezig met de hoogstnoodzakelijke gezondheidszorg. Het opzetten van eerste hulpposten, ambulancevervoer, medicijnen etc. niet alleen voor de slachtoffers van de oorlog, maar ook ten behoeve van de reguliere gezondheidszorg, kinderziektes, chronisch zieken, zwangere vrouwen, kanker patiënten.