Humanitaire hulp voor vluchtelingen, binnen Syrië en in de regio Gaziantep (Turkije).

 Geef, uHumanitaire Hulp Syriew hulp is nodig!                    donatieknop-svg

 

 

“No words can do justice to the despair and devastation that millions of Syrians experience every day.”  (UN – OCHA Syria 21 dec. 2015)                   

                                         _________________________                                               

DOELSTELLING SHHS

De Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) steunt de bevolking en de vluchtelingen mn. in Noord-Syrie ( Aleppo en Al Bab). 
Gezondheidszorg en onderwijs zijn de belangrijkste aandachtsgebieden, naast noodhulp en het verstrekken van voeding.  De prijzen van de levensmiddelen zijn torenhoog. Kinderarbeid en meisjes jong uithuwelijken zijn het gevolg.

Er is aandacht voor het versterken van de inkomenspositie van de bevolking, in het bijzonder voor alleenstaande moeders. Mede daarom wordt ook gewerkt met lokale medewerkers en lokale vrijwilligers.

Voor de periodieke Nieuwsbrief klik hier: aanmeldingsformulier

_______________________

 

SHHS is werkzaam in het op dit kaartje rood gekleurde gebied van de provincie Aleppo. Een gebied dat nagenoeg niet wordt / kan worden bereikt door andere hulporganisaties.

____________________________

Voor Jaarverslag 2020 en Beleidsplan 2021: klik hier

en lees daarin: in 2020 kon SHHS met hulp van haar donateurs € 109.637,32 besteden aan projecten – de gemaakte kosten bedroegen slechts 0,8%

___________________________

 MEEST RECENTE PROJECTEN – HELPT U MEE?

Klik door en lees meer

Syrie in tijden van CORONA: de wapens zwijgen, maar de angst is er niet minder om! wijkcentrum met CORONA post in Al Bab (ism Wilde Ganzen – project 2018.0179 en 2020.0220)

 

Een dependance van het gezondheidscentrum op het platteland: dokterspost en kinderopvang in Swaiha (ism Wilde Ganzen – project 2020.0042)

 

Herstel van een drinkwaterinstallatie op het platteland met zonnepanelen:  drinkwater installatie met zonnepanelen (ism Wilde Ganzen – project 2020.0523)

 

Naailessen voor vrouwen in Al Bab en kinderopvang: naailessen voor vrouwen en kinderopvang (onderdeel van het wijkcentrum Al Bab)

_____________________________________

 

AMBULANCE VOOR SYRIE

Het is gelukt! Met dank aan alle donateurs konden we deze ambulance naar Syrie brengen. Zie ook onder Nieuws dd 13 aug 2020.

________________________________

 

IN MEMORIAM

Het werk van onze vrijwilligers is niet ongevaarlijk.
Op 15 augustus is Abdullah, al jarenlang vrijwilliger van onze partnerorganisatie NEW START, in Al Bab omgekomen door een bom onder zijn auto.
Een groot verdriet voor zijn vrouw en 3 dochters (14, 10 en 8 jaar oud). Hij was een zeer aimabel mens. Wij zijn hem heel dankbaar voor alle steun die hij gaf en wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht toe.
Wij willen graag zijn weduwe, die er nu alleen voor staat met haar 3 kinderen, ondersteunen. Wilt u meedoen, dan kunt u een bijdrage overmaken op de rekening van SHHS ovv: “voor Amoura”. Hartelijk dank!

__________________________

 

BIJNA 10 JAAR OORLOG IN SYRIE

                  ” Oh my eyes, cry a river for the martyrs and the youth of  Syria.”

In Noordwest Syrie komt ruim 71% van de bevolking niet rond met het inkomen dat met veel moeite bij elkaar gescharreld wordt. Zij zijn voor alle basisvoorzieningen volledig afhankelijk van hulp. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. Voeding, water en elektriciteit, gezondheidszorg, onderwijs en psychische hulp, aan alles is gebrek. Velen verloren dierbaren, zijn ernstig getraumatiseerd of gehandicapt geraakt.  Zo’n 27% van de bevolking, ouder 12 jaar, is gehandicapt!

_________________________________

 

PROJECTEN

“Thank you for keeping us in your  thoughts” 

Al sinds 2012 steunt SHHS kleine projecten in Noordwest Syrie voor de zwaarst getroffen vluchtelingen. Speciale aandacht is er voor alleenstaande moeders en weeskinderen. We hopen dat de kinderen geen verloren generatie zullen zijn en dat een kind weer kind mag zijn. Kijk op de pagina projecten.

Sommige projecten worden ondersteund door Stichting De Wilde Ganzen. Dat betekent een premie van 50% voor iedere donatie die gegeven wordt voor dat project.

 ___________________________     

HOE WERKT DE SHHS?

SHHS werkt samen met de in Syrie opgerichte hulporganisatie: NEW START. Heel regelmatig is er rechtstreeks contact. De SHHS kan daardoor goed oog houden op waar en welke hulp het meest noodzakelijk is en of de hulp daadwerkelijk goed terecht komt. Veel vrijwilligers van NEW START staan in Syrië klaar om te helpen: met veel bereidwillige handen en met veel enthousiasme. Maar dat is niet genoeg. Zij hebben ook financiële ondersteuning nodig om de al jarenlang zwaar getroffen bevolking te helpen.

SHHS werkt met vrijwilligers en heeft daardoor nagenoeg geen  kosten.

_______________________

WAT KUNT U DOEN?

Ga naar de pagina projecten om te kijken of er een project bij is dat u wilt steunen of een onderdeel daarvan zoals medische hulpmiddelen, eten voor de allerarmsten, schoolmateriaal en boeken voor de kinderen, een naaimachine voor de vrouwen.
GEEF, uw gift is nodig!                                     

Alvast onze hartelijke dank.


Bekijk ook de documentaire: DEATH OF ALEPPO ( 2016)

 https://youtu.be/rIfscgdRhbk?t=17                                                                   Screenshot_2016-04-27-19-35-34