Humanitaire hulp voor vluchtelingen, binnen Syrië en in de regio Gaziantep (Turkije).

 Geef, uw hulp is nodig!  

TRIODOS Bank: NL33 TRIO 0781 3627 68 tnv St. Humanitaire Hulp Syrie, Enschede

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

“No words can do justice to the despair and devastation

that millions of Syrians experience every day.” (UN – OCHA Syria)   

__________________________________

BREAKING NEWS

Lees het laatste nieuws in de Nieuwsbrief April 2023:

ALS HET STOF IS NEERGEDAALD….

 

UPDATE 20 FEBR.

HEARTBREAKING: Het wordt met de dag duidelijker hoe groot de ramp is. Eindelijk komt hulp op gang, langzaam, te langzaam. Er zijn nog 2 grensovergangen geopend in het noorden. Gelukkig, want hulpgoederen die binnenkomen via Damascus bereiken het noorden niet. Na het uitdelen van warme maaltijden en kolen voor verwarming heeft ons team van NEW START nu 2 mobiele huisartsenposten (in tent) opgezet. Ze worden heel druk bezocht. Er konden medicijnen en andere hulpmiddelen gekocht worden van het gedoneerde geld. DANK!

 

 

UPDATE 13 FEBR.

 

gevlucht en dan terug op deze wijze!

Nieuwsbrief februari 2023 is uit. Klik hier om te lezen.

NA DE RAMP …. we kunnen iets doen!

UPDATE 11 FEBR.

Wilt u helpen? Grootste prioriteit nu: Onderdak en veiligheid

Restaureren en bouwen van huizen kost tijd en moet bestudeerd worden. Een snelle oplossing voor een periode van ongeveer 1 jaar is het kopen of bouwen van eenvoudige tenten, groot genoeg voor 1 of 2 families.  De middelen zijn aanwezig.

  • Kosten van een tent           €     150,-
  • dekens, matrassen                    113,-
  • een keukenkit                            35,-
  • hygiëne-kit                                30,-
  • winterkleding                             60,-

SAMEN per familie                 €     388,-

 

UPDATE 10 FEBR.

De ramp is onvoorstelbaar,  zo zeggen mensen ter plaatse. Er heerst grote verwarring en paniek en er is veel hulp nodig, nog lange tijd. Vanuit het Wijkcentrum/gezondheidscentrum dat SHHS in 2018 samen met haar lokale organisatie NEW START heeft opgezet, is gestart met de eerste noodhulp. Zij focussen daarbij  op de bij hen goed bekende regio.

Al Bab is een stad van rond 250.000 inwoners, incl. veel vluchtelingen/ontheemden ten gevolge van de oorlog. Ook hier hebben nagenoeg alle huizen ernstige tot  zeer ernstige schade. Mensen kunnen en durven niet naar hun huis, ook vanwege de naschokken die zich nog steeds voordoen. Mensen verblijven in hun auto, soms met meerdere families samen, in kleine winkeltjes, op elkaar gepropt , of wonen beneden  in nog niet afgebouwde huizen waar de wind doorheen waait.  Gisteravond konden zo’n 35 families geen slaapplaats vinden en moesten noodgedwongen op straat slapen in de vrieskou. NEW START verzorgde gisteren warme maaltijden voor 500 families. Zie verder NIEUWS

UPDATE 7 febr.: onze mensen in Al Bab zijn gestart met het opzetten van tenten voor veilig onderdak voor slachtoffers, ze zorgen voor verwarming en koken warme maaltijden.

AAARDBEVING 6 febr. 2023: Zware aardbeving in Zuid-Turkije en NW-Syrie. Veel doden en gewonden. Het grote gebrek aan ziekenhuizen en artsen ten gevolge van de oorlog doet zich pijnlijk voelen nu. Onze gezondheidscentra in de provincie Aleppo doen wat ze kunnen. Doneer svp om te helpen!  Via de doneerknop hierboven of rechtstreeks: NL33 TRIO 0781 3627 68 tnv St. HHS

________________

Het verslag 2022 is beschikbaar.

Ingehaald door de ramp maar toch interessant!

JAARVERSLAG-2022-met-beleidsplan-en-financieel-verslag.pdf

__________________________________________                               

Voor de periodieke Nieuwsbrief klik hier: aanmeldingsformulier

 

  MEEST RECENTE PROJECTEN – HELPT U MEE?

Klik door en lees meer

Waterproject met zonnepanelenpark en haal- en brengservice.

Kwalitatief goed drinkwater voor 20.000 mensen in regio Swaiha.

ism AFAS Foundation drinkwater swaiha

 

Project: “De Vrouwentuin”. Van start gegaan. De vrouwenarts wordt de hemel in gebeden want bij gebrek aan goede gezondheidszorg is prenatale zorg voor moeder en kind hard nodig. (ism Wilde Ganzen – project 2021.0162). Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van St. Den Brinker en St. Hazewinkel.

 

Project: Wijkcentrum/gemeenschapshuis/gezondheidscentrum: Multifunctioneel centrum in Al Bab.

Syrie in tijden van Corona en Cholera: de wapens zwijgen, maar de angst is er niet minder om!  Bijzondere aandacht is er voor CHOLERA, recent uitgebroken ten gevolge van vervuild drinkwater, gebrek aan hygiëne en zwakke gezondheid door eenzijdig en te weinig voeding. Extra blij is ieder daarom ook met de 2 nieuwe drinkwaterputten die zuiver water geven. 

NODIG: hygiëne-pakketten met zeep, schoonmaakmiddelen en medicijnen – zaken die onbetaalbaar zijn voor de mensen hier.(ism Wilde Ganzen – project 2018.0179 en 2020.0220). Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van H. Hartstrastichting en de Hofsteestichting.

       


 Project: Dorpshuis/Gezondheidscentrum op het platteland. Gestart per 1 oktober 2021 voor bewoners van de regio en de vluchtelingen: dokterspost en kinderopvang in Swaiha (ism Wilde Ganzen – project 2020.0042).  Er wordt ook onderwijs verzorgd voor vrouwen en kinderen. Recent kon een mooie bus worden aangekocht, weliswaar 2-de hands maar zeer bruikbaar en zeer noodzakelijk, voor het vervoer van patiënten naar een specialist of ziekenhuis in de regio. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van W.M.de Hoopstichting, SK Foundation en de Hofsteestichting.

Project: Tandartspraktijk. Opgestart in oktober 2022 op het platteland van Swaiha voor bewoners van het dorp en de vele provisorische tentenkampen in de omgeving. Jarenlang werd er gevraagd om deze zo noodzakelijke en al lang ontbrekende zorg. De ervaren tandarts werkt 25 uur p.w. over 4 dagen verdeeld. Dagelijks worden 10 – 15 patiënten geholpen.  (ism Wilde Ganzen – project 2022.0072). Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van St. Den Brinker , Haellastichting, W.M.de Hoopstichting, SK Foundation.

 

Project in ontwikkeling: Naailessen ea. cursussen voor vrouwen, in de stad en op het platteland, met kinderopvang: naailessen voor vrouwen en kinderopvang

____________________________

DOELSTELLING SHHS

De Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) steunt de bevolking en de vluchtelingen mn. in Noord-Syrie ( Aleppo en Al Bab). Gezondheidszorg en onderwijs zijn de belangrijkste aandachtsgebieden, naast noodhulp.

 

                  ” Oh my eyes, cry a river for the martyrs and the youth of  Syria.”

In Noordwest Syrie komt ruim 90% van de bevolking niet rond met het inkomen dat met veel moeite bij elkaar gescharreld wordt. Zij zijn voor alle basisvoorzieningen volledig afhankelijk van hulp. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. Voeding, water en elektriciteit, gezondheidszorg, onderwijs en psychische hulp, aan alles is gebrek.

“Thank you for keeping us in your  thoughts” 

 ___________________________     

HOE WERKT DE SHHS?

SHHS werkt samen met de in Syrie opgerichte hulporganisatie: NEW START. Heel regelmatig is er rechtstreeks contact. De SHHS kan daardoor goed oog houden op waar en welke hulp het meest noodzakelijk is en of de hulp daadwerkelijk goed terecht komt. Veel vrijwilligers van NEW START staan in Syrië klaar om te helpen: met veel bereidwillige handen en met veel enthousiasme. Maar dat is niet genoeg. Zij hebben ook financiële ondersteuning nodig om de al jarenlang zwaar getroffen bevolking te helpen.

SHHS werkt met vrijwilligers en heeft daardoor nagenoeg geen  kosten.

_______________________

WAT KUNT U DOEN?

Ga naar de pagina projecten om te kijken of er een project bij is dat u wilt steunen of een onderdeel daarvan zoals medische hulpmiddelen, eten voor de allerarmsten, schoolmateriaal en boeken voor de kinderen, een naaimachine voor de vrouwen.
GEEF, uw gift is nodig!                                     

 

WAT  BEWEEGT  ONS?

Het onvervreemdbare recht van mensen op waardigheid, respect en veiligheid.


Bekijk ook de documentaire: DEATH OF ALEPPO ( 2016)

https://youtu.be/rIfscgdRhbk?t=17