Humanitaire hulp voor vluchtelingen, binnen Syrië en in de regio Gaziantep (Turkije).

 Geef, uHumanitaire Hulp Syriew hulp is nodig!                    donatieknop-svg

 

“No words can do justice to the despair and devastation that millions of Syrians experience every day.”  (UN – OCHA Syria 21 dec. 2015)


Het nieuwste project:  Wijkcentrum Al Bab

https://humanitairehulpsyrie.nl/wijkcentrum/


Doeltreffend en direct

De Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) werkt samen met een Nederlandse Syriër en de daarginds opgerichte hulporganisatie: NEW START (voorheen: AL NUR). Heel regelmatig is er rechtstreeks contact. De SHHS kan daardoor goed oog houden op waar en welke hulp het meest noodzakelijk is en of de hulp daadwerkelijk goed terecht komt.
Gezondheidszorg en onderwijs zijn de belangrijkste aandachtsgebieden. Een aantal projecten worden ondersteund door Stichting Wilde Ganzen.

SHHS werkt met vrijwilligers en heeft daardoor nagenoeg geen  kosten.

Na de noodhulp in de eerste jaren van de oorlog en strenge winter van 2012/2013 (kleding, melkpoeder, medische hulpmiddelen, tenten) heeft de stichting meerdere projecten, opgestart of financieel mede-ondersteund. Kijk op de pagina projecten.

   

Zoveel mogelijk hulp bieden in de regio, samen met de vluchtelingen.

Het hulpgebied in de regio Aleppo betreft momenteel een 35-tal dorpen, waar nu rond 150.000 mensen verblijven, gevlucht uit de stad en andere regio’s. De mensen in dit gebied zijn verstoken van hulp van internationale hulporganisaties.

Slechts 10% van de Syrische vluchtelingen in Turkije woont in kampen die redelijke voorzieningen kennen. De resterende 90% is op zichzelf aangewezen en heeft het erg moeilijk. Vooral weeskinderen, kinderen die op straat leven en alleenstaande vrouwen vragen aandacht. De situatie in Syrië is nog zo moeilijk (geen huis, geen inkomen, geen voorzieningen) dat vluchtelingen slechts mondjesmaat terugkeren naar hun oorspronkelijke woonplaats.

“Inlevingsvermogen is een onmisbaar fundament van de moraal, want het onrecht dat wij worden gevraagd te bevechten is vaak een onrecht dat wij zelf niet uit ervaring kennen. Zonder voorstelling van de nood zullen we nooit hulp bieden.”  (Leon Wieseltier)

Hoe werkt de SHHS?

Tegelijk met de oprichting van de SHHS is in Syrië een regionale hulporganisatie opgericht door de mensen waar SHHS rechtstreeks contact mee onderhoudt. De contactpersoon van de SHHS in Zuid-Turkije communiceert dagelijks met de leden van de organisatie in de regio, reist wekelijks naar de regio en heeft op die wijze letterlijk goed zicht op welke hulp waar het meest nodig is. Zie ook onder over ons

Wat kunt u doen?

Ga naar de pagina projecten om te kijken of er een project bij is dat u wilt steunen.
GEEF, uw gift is nodig!

Alvast onze hartelijke dank.


Bekijk ook de documentaire: DEATH OF ALEPPO ( 2016)

 https://youtu.be/rIfscgdRhbk?t=17                                                                   Screenshot_2016-04-27-19-35-34