Ten gevolge van de nu al meer dan 10 jaar durende oorlog in Syrië zijn grote aantallen mensen op de vlucht, de infra-structuur is grotendeels vernietigd, veel scholen en gezondheidscentra zijn vernietigd. 

Ook op het platteland van NW-Syrië is een groot tekort aan goede zorg, daaronder het dorp Swaiha en omgeving.  De wegen zijn zeer slecht waardoor reizen naar de stad voor patiënten zeer moeilijk is ( zwangere vrouwen bevallen onderweg) en de transportkosten zijn voor velen te hoog om die reis te maken. Medicijnen zijn onbetaalbaar.  Een huisarts, een vroedvrouw en een verpleegkundige is hard nodig. Denk daarnaast aan de zorg voor het relatief grote aantal chronisch zieken en gehandicapten en niet te vergeten ernstige traumatische problemen bij volwassenen en kinderen.

Er zijn ook grote zorgen over de toekomst van de kinderen.  De kwaliteit van het weinige onderwijs dat er is, is onder de maat,  kinderen kunnen letterlijk  niets anders dan spelen in het zand, elke psychosociale opvang ontbreekt. Krijgen zij voldoende voeding? 

In 2020 is met steun van St. De Wilde Ganzen en andere gulle gevers een Dorpshuis opgezet voor de gezondheidszorg en opvang en onderwijs voor vrouwen (lezen en schrijven) en kinderen. Continuering is van groot belang om het zware leven van de mensen hier enigszins te verzachten.

   

Vanuit  dit centrum is er een transportdienst opgezet voor het noodzakelijke vervoer van patiënten naar een ziekenhuis in de stad dan wel, zo nodig, naar een ziekenhuis in Turkije.

Er zijn 2 bevoegde en ervaren leraren ( vrl en mnl) aangesteld; zij zijn gestart met het geven van onderwijs aan kinderen tot 12 jaar. Zij zijn ook betrokken bij het ontwikkelen van activiteiten voor de kinderen en het geven van lees- en schrijflessen aan vrouwen die analfabeet zijn.

Eind 2022 is een tandartspraktijk toegevoegd.