Na de zware aardbeving in februari 2023 was er een groot gebrek aan zorg voor alle slachtoffers. Er ontstonden veel nieuwe vluchtelingen kampen zonder enige voorziening. Met de expertise van onze medewerkers in de 2 eerder gevestigde gezondheidscentra in de stad Al Bab en op het platteland werd snel gestart met het opzetten van mobiele artsenposten voor 8 informele tentenkampen, bevolkt door vluchtelingen ten gevolge van de oorlog en van de aardbevingen en het verstrekken van de noodzakelijke medicijnen (totale bevolking rond 20.000 personen) op het platteland. Ook  opvang van kinderen wordt daar rond om heen georganiseerd. Hygiëne-boxen worden uitgedeeld ter voorkoming van besmettelijke ziektes.

Naast de fysieke en mentale problemen vanwege de aardbevingen bleken vele vluchtelingen al langere tijd geen beroep te hebben kunnen doen op gezondheidszorg in de omgeving van waaruit zij vluchtten. De voortdurende aanvallen op gezondheidszorg-faciliteiten tijdens de oorlog trekken een zware wissel op veel gezondheidscentra en ziekenhuizen, waar nog bij kwam/komt dood, vermissing en (vaak gedwongen) vertrek van veel artsen.

De hulp is nog steeds hard nodig – april 2024.

 

Deze posten hebben ook een grote bijdrage geleverd aan het cholera vaccinatieprogramma dat  afgelopen periode werd opgezet. Gebleken is dat deze posten een belangrijke signaleringsfunctie hebben voor bijzondere noden van de mensen in de erbarmelijke situatie waarin zij verkeren.

De teams voor de mobiele posten bestaan uit een huisarts, een vroedvrouw, een apotheker, een verpleger, een assistent en een chauffeur. De hulp wordt gratis geleverd, incl. noodzakelijke medicijnen.

Hygiëne-boxen zijn in de omstandigheden waarin de mensen moeten leven erg belangrijk in de  bestrijding en voorkoming van besmettelijke ziektes. Zij bestaan uit o.m. zeep, schoonmaakmiddelen, luiers, maandverband, incontinentiematerialen, paracetamol, ontsmettingsmiddelen, waterzuiveringstabletten.