Vroedvrouwenpraktijk in de regio Swaiha: DE VROUWENTUIN (sinds 2021) – in 2024 ook in de stad Al Bab ism St. De Wilde Ganzen.

Aanstaande moeders in Syrië hebben grote behoefte aan hulp voor controle, begeleiding en advies ( denk ook aan geboortebeperking) voor een veilige bevalling en goede moeder/kind zorg.

Voor een goed verloop van de bevalling en een goede start voor moeder en kind,  is prenatale zorg van groot belang. Goede controles zijn van levensbelang in een omgeving met heel weinig toegang tot gezondheidszorg, weinig en eenzijdig voedsel en barre levensomstandigheden.
Door de oorlog in Syrië is de gezondheidszorg in het land ver ondermaats. Zwangere vrouwen hebben geen huisarts, krijgen geen advies, voorlichting of begeleiding bij zwangerschap en  krijgen geen controle. Alleen als er complicaties zijn of er is geld genoeg, kunnen ze voor een bevalling nog naar het overvolle ziekenhuis.  

Naast prenatale zorg zal ook geboortecontrole aandacht krijgen evenals advies en informatie over een niet altijd juiste traditionele aanpak en over voeding. Er is een groot aantal kinderen chronisch ondervoed (ten gevolge van gebrek aan voldoende eten, de hoge prijs van voedingsmiddelen en eenzijdige voeding) en 1 op de 3 zwangere vrouwen lijdt aan ernstige bloedarmoede.

Achterop een brommertje komt de jonge moeder aan bij de praktijk – eindelijk durft ze te komen om hulp te vragen. Haar man staat met tranen in de ogen buiten te wachten omdat de hulp kosteloos is en dus zijn vrouw geholpen kan worden.
Want als je de dokter niet kunt betalen ga je niet, daarvoor is de schaamte te groot. Met alle risico’s van dien voor de gezondheid van de moeder en de baby. 

De gynaecologe liet ons weten dat zij onvoorstelbaar veel de hemel in gebeden wordt als dank!