Door droogte en grote aantallen vluchtelingen is er een ernstig tekort aan drinkwater. Met financiering van de AFAS Foundation kon SHHS i.s.m. NEW START een 100 meter diepe put graven met op een diepte van 85 meter nog eens 7 zijgangen, met een totale lengte van 2.000 meter. Een grote put die veel, kwalitatief goed water geeft. Energie t.b.v. het oppompen van het water wordt verkregen uit zonne-energie. Voor opslag van water en uitgeven van het water is een enorme watertoren gebouwd. Het drinkwater is beschikbaar voor de bewoners van de regio incl. de tentenkampen, ongeveer 20.000 mensen. Het water kan gehaald en gebracht worden.

Het water is heel zuiver, koel en smakelijk. Het is prachtig dat, naast de eerdere kleinere put, nu deze grote put beschikbaar is voor de regio!

Dat de nieuwe waterput met de daarbij behorende installatie ( watertoren / zonnepanelen) nagenoeg geen schade heeft ondervonden van de aardbevingen is een wonder. Mensen staan in de rij om schoon drinkwater te halen. De vraag is nog veel groter dan we eerder dachten en gelukkig kan daaraan worden voldaan.

         er is plaats voor 2 tankwagens/water wordt overgeheveld in opslagtanks bij de tenten