Project in ontwikkeling – ism SK Foundation

In ons Gezondheidscentrum in de stad Al Bab werkt een als zeer bekwaam bekendstaande kinderarts, tevens werkzaam in het ziekenhuis van de stad. Hij vraagt al langere tijd om een betere monitoring van de mentale en fysieke conditie van de kinderen. De noodzaak daarvan wordt onderschreven door veel van zijn collega artsen. Hoe belangrijk dat kan zijn bleek o.a. uit een recent voorval: een kind werd met plotseling opgetreden ernstig spastische bewegingen opgenomen in het ziekenhuis en overleed kort daarna. Reden van overlijden: niemand vermoedde bij dit kind diabetes en daar werd niet op geacteerd.

Zo zijn er talloze voorbeelden van een zwakke gezondheid en niet onderkende ziektes, zeker nu ook de voeding voor kinderen beperkt en zeer eenzijdig is. Onhygiënische woonomstandigheden en slecht drinkwater geven besmettelijke ziektes vrij spel. Een ziekte als leishmaniasis komt veelvuldig voor en recent zagen we een kind met vreselijke huidproblemen ten gevolge van cutane pemphigus. Daarnaast zijn er specifieke erfelijk belaste ziektes in Syrië, die behandeling behoeven.

In deze onrustige tijden waarin families vaak geen vaste verblijfplaats hebben en er geen geld is voor een bezoek aan een arts, is het belangrijk goed zicht te hebben op de conditie van een kind en welke vaccinaties een kind wel of niet gehad heeft. Waar eten onbetaalbaar is, is vervoer naar een dokter een luxe die men zich niet kan permitteren. Onvoldoende gezondheidszorg zal zich wreken op de langere termijn. Daar komt nog bij dat veel kinderen wees zijn, aan hun lot worden overgelaten, niemand hebben die naar hen omkijkt en voor hen zorgt.

DOEL VAN HET PROJECT:

Doel van het project is het bij kinderen van 0 – 10 jaar vroegtijdig ontdekken van hun gezondheid ernstig bedreigende ziektes, erfelijke ziektes, ernstige lichamelijke afwijkingen en beperkingen, het administreren van vereiste vaccinaties, het bevorderen van een gezonde groei van het kind, en in het algemeen het volgen van de ontwikkeling van het kind, middels het aanleggen van een fysieke en digitale database, met de bedoeling:

  • Het tijdig onderkennen van (erfelijke) ziektes die de gezondheid van het kind ondermijnen, zodat vroegtijdig een behandeling kan worden gestart
  • Levens van kinderen redden door vroegtijdige behandeling
  • Het eerder signaleren van besmettelijke ziektes
  • De oorlog, slechte luchtkwaliteit, armoede, gebrek aan hygiëne en stress brengen veel gezondheidsklachten met zich mee die aandacht behoeven
  • De huidige omstandigheden bevorderen huwelijken binnen families – de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen vragen extra aandacht
  • Het signaleren welke families speciale aandacht behoeven ter ondersteuning van hun zieke en/of (door de oorlog) gehandicapte kinderen – eerder behandelen van deze kinderen kan ook de financiële lasten voor de familie op langere termijn beperken
  • De algehele gezondheidszorg voor kinderen verbeteren met het oog op een gezondere toekomst en daarmee een beter uitgangspunt creëren voor een gezond leven als volwassene,