CONTINUITEIT voor 2 mobiele huisartsenposten, met apotheek,

in NW-Syrië, prov. Aleppo:

Voornaamste taken:

1.Basiszorg verlenen aan bewoners van 8 informele tentenkampen, bevolkt door vluchtelingen ten gevolge van de oorlog en van de aardbevingen van febr. 2023 en het verstrekken van de noodzakelijke medicijnen middels continuering van hulp via 2 mobiele huisartsenposten.

  1. uitdelen van hygiëne boxen ter bestrijding van besmettelijke ziektes.

 

EEN RAMP BOVEN OP EEN RAMP

Na de aardbeving van 6 februari 2023 ( met ruim 9.000 naschokken!) kwamen opnieuw grote         vluchtelingenstromen op gang, opnieuw moesten mensen die al zo vaak vertrokken waren een nieuwe – relatief – veilige plek vinden, nadat ze hun doden hadden begraven en de gewonden verzorgd. Wat ze meesleepten waren hun zorgen, hun trauma’s en hun angsten. Na de aardbevingen kwamen de winterkou en vervolgens de overstromingen. En dat terwijl de leefomstandigheden ten gevolge van de oorlog al zo erbarmelijk waren, Van overheidszijde is geen enkele ondersteuning te verwachten. In NW Syrië verschenen vele nieuwe kampen, veelal in deze regio ad hoc: kampen zonder riolering, nauwelijks water en een groot gebrek aan hygiëne.

Het verlenen van gezondheidszorg bleek na de aardbevingen, naast noodhulp, bijzonder noodzakelijk. 

Naast de fysieke en mentale problemen vanwege de aardbevingen bleken vele vluchtelingen al langere tijd geen beroep te hebben kunnen doen op gezondheidszorg in de omgeving van waaruit zij vluchtten. De voortdurende aanvallen op gezondheidszorg-faciliteiten tijdens de oorlog trekken een zware wissel op veel gezondheidscentra en ziekenhuizen, waar nog bij kwam/komt dood, vermissing en (vaak gedwongen) vertrek van veel artsen.

MOBIELE ARTSENPOSTEN

De lokale partnerorganisatie van SHHS is, met haar expertise op het gebied van gezondheidszorg en  toegewijde goed gekwalificeerde medewerkers, ingesprongen op de vraag naar zorg, mede op       verzoek van lokale autoriteiten, door het opzetten van 3 mobiele artsenposten, waarvan er, nadat de  grootste nood gelenigd werd, 2 tot op heden werkzaam zijn in een 8-tal vluchtelingenkampen (totale bevolking rond 20.000 personen) op het platteland. Noodzakelijke medicijnen worden verstrekt. Ook  opvang van kinderen wordt daar rond om heen georganiseerd. Hygiëne-boxen werden uitgedeeld, voor zover de financiën dat toelieten, ter voorkoming van besmettelijke ziektes.

Deze posten hebben daarnaast een grote bijdrage geleverd aan het cholera vaccinatieprogramma dat  afgelopen periode werd opgezet.

Gebleken is dat deze posten ook een belangrijke signaleringsfunctie hebben voor bijzondere noden van de mensen in de erbarmelijke situatie waarin zij verkeren.               

De teams voor de mobiele posten bestaan uit een huisarts, een vroedvrouw, een apotheker, een      verpleger, een assistent en een chauffeur. De hulp wordt gratis geleverd, incl. noodzakelijke medicijnen.

 

       

HYGIENE-BOXEN

Hygiëne-boxen zijn in de omstandigheden waarin de mensen moeten leven erg belangrijk in de      bestrijding en voorkoming van besmettelijke ziektes. Zij bestaan uit o.m. zeep, schoonmaakmiddelen, luiers, maandverband, incontinentiematerialen, paracetamol, ontsmettingsmiddelen, waterzuiveringstabletten. Waar nauwelijks geld is voor brood, is zeker geen geld voor deze middelen, helaas. We streven er naar zoveel als financieel mogelijk, de armste families te helpen met een box.