Dorpshuis in Swaiha met dokterspost en kinderopvang

 

UPDATE november 2022

Het centrum functioneert heel goed en wordt druk bezocht: in 2022 telden wij in de periode januari t/m oktober: 3.926 behandelingen door huisarts/ 293 huisbezoeken/241 ritten voor patiëntenvervoer naar ziekenhuizen in de regio.

Onderwijs werd gegeven aan 15 analfabete vrouwen / 71 kinderen ontvingen bijlessen. Vrouwen blijven lessen volgen – kinderen hebben hoger nivo in het onderwijs kunnen bereiken. Daarnaast worden regelmatig activiteitendagen gehouden voor de kinderen met spellen, een drankje en wat fruit.

Aan 530 mensen werd periodiek voeding verstrekt.

Het centrum is voor het dorp en omliggende tentenkampen de enige zorgvoorziening. Continuering blijft belangrijk.

UPDATE november 2021

Resultaat per 1 november 2021:

De ambulancedienst rijdt af en aan sinds voorjaar 2021. Er moeten keuzes gemaakt worden vanwege de grote vraag. Hoofdzakelijk worden patiënten vervoerd die geen eigen vervoer hebben of de reis naar ziekenhuis en/of specialist  niet kunnen betalen. Voor vertrek moet steeds gezocht worden naar een beschikbaar ziekenhuis: is er een dokter en een bed beschikbaar?

De huisarts is per 1 september 2021 begonnen en wordt druk bezocht, door bewoners van de regio en de daar verblijvende vluchtelingen.

Inmiddels zijn aan ruim 100 kinderen door vrijwilligers diverse activiteiten aangeboden, vaak met een drankje en hapje. Per 4 oktober zijn 2 bevoegde en ervaren leraren ( vrl en mnl) aangesteld; zij zijn gestart met het geven van onderwijs aan kinderen tot 12 jaar. Zij zijn ook betrokken bij het ontwikkelen van activiteiten voor de kinderen en het geven van lees- en schrijflessen aan vrouwen die analfabeet zijn.

Vanuit het Dorpshuis zijn het afgelopen halfjaar voedselpakketten verstrekt aan rond 750 personen.

Vrijwilligers hebben hard gewerkt aan de restauratie en verbouwing en het daarbij behorende erf.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is af9ac238-2f1f-2be0-6d49-8326be7f638a.jpg   

Voor het “Dorpshuis” zijn er nog de volgende wensen:

  1. Tandarts: al jarenlang ontbreekt het aan tandheelkundige zorg. Er wordt veel om gevraagd.
  2. Tbv het onderwijs zou de beschikbaarheid van een aantal tablets/laptops per klas, een zeer welkome aanvulling zijn.
  3. Naailessen e.a. lessen voor vrouwen, tbv sociale opvang en ontwikkeling van verwerving van enig eigen inkomen ( veel vrouwen zijn kostwinster geworden).

___________________________

Sept. 2020 HET PROJECT EN WAAROM:

Omstandigheden:

Ten gevolge van de nu al bijna 10 jaar durende oorlog in Syrië zijn grote aantallen mensen op de vlucht, de infra-structuur is grotendeels vernietigd, veel scholen en gezondheidscentra zijn vernietigd. De leefomstandigheden voor de mensen zijn erbarmelijk. Voortdurende onveiligheid en gebrek aan inkomen maken het leven bijna onmogelijk en geven veel psychische druk.

Ook op het platteland van NW-Syrië is een groot tekort aan doktersposten, daaronder het dorp Swaiha.  Door de stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) is in 2019 in de nabijgelegen stad Al Bab (provincie Aleppo) een nu succesvol opererend wijkcentrum opgezet, met o.m. een huisartsenpost, een gezondheidsdienst ( thuiszorg)en sinds de zomer 2020 een Corona-hulp-post. Een dependance van dit wijkcentrum is dringend gewenst op het platteland.

De wegen zijn zeer slecht waardoor reizen naar de stad voor patiënten zeer moeilijk is ( zwangere vrouwen bevallen onderweg) en de transportkosten zijn voor velen te hoog om die reis te maken. Reguliere zorg, zorg voor het relatief grote aantal chronisch zieken en gehandicapten en de ook daar aanwezige Corona-crisis maken een dokterspost hard nodig.

Daarnaast zijn er zorgen over de toekomst van de kinderen.  De kwaliteit van het onderwijs is onder de maat,  zij kunnen letterlijk  niets anders dan spelen in het zand, elke psychosociale opvang ontbreekt. Krijgen zij voldoende voeding? Worden zij een verloren generatie?

In het dorp Swaiha heeft  de SHHS goede contacten, Zij kan hulpverlening daar goed monitoren.

Doel van het project:

Doel van het project is om een gezondheidscentrum op te zetten in het dorp, dat kan worden ondersteund door het wijkcentrum in de stad Al Bab, met tenminste 1 huisarts en 2 medisch geschoolde medewerkers.

Vanuit  dit centrum zal een transportdienst opgezet worden voor het noodzakelijke vervoer van patiënten naar een ziekenhuis in de stad dan wel, zo nodig, naar een ziekenhuis in Turkije. Een ambulance van het wijkcentrum  Al Bab is daarvoor beschikbaar.

In dit centrum kan tevens een opvang-locatie voor de kinderen en hun moeders gerealiseerd worden:  aanvullend onderwijs voor de kinderen, lees- en schrijflessen voor de moeders, sociale ondersteuning voor beide en zo nodig extra voeding.

Van dit project zullen tenminste 10.000 mensen profiteren. Dit is een project ism De Wilde Ganzen – projectnr. 2020.0042.

 September 2020

____________________________