Dorpshuis in Swaiha met dokterspost en kinderopvang

Dorpshuis in Swaiha (NW-Syrie) tbv gezondheidszorg en kinderopvang.

                                           

           

Omstandigheden:

Ten gevolge van de nu al bijna 10 jaar durende oorlog in Syrië zijn grote aantallen mensen op de vlucht, de infra-structuur is grotendeels vernietigd, veel scholen en gezondheidscentra zijn vernietigd. De leefomstandigheden voor de mensen zijn erbarmelijk. Voortdurende onveiligheid en gebrek aan inkomen maken het leven bijna onmogelijk en geven veel psychische druk.

Ook op het platteland van NW-Syrië is een groot tekort aan doktersposten, daaronder het dorp Swaiha.  Door de stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) is in 2019 in de nabijgelegen stad Al Bab (provincie Aleppo) een nu succesvol opererend wijkcentrum opgezet, met o.m. een huisartsenpost, een gezondheidsdienst ( thuiszorg)en sinds de zomer 2020 een Corona-hulp-post. Een dependance van dit wijkcentrum is dringend gewenst op het platteland.

De wegen zijn zeer slecht waardoor reizen naar de stad voor patiënten zeer moeilijk is ( zwangere vrouwen bevallen onderweg) en de transportkosten zijn voor velen te hoog om die reis te maken. Reguliere zorg, zorg voor het relatief grote aantal chronisch zieken en gehandicapten en de ook daar aanwezige Corona-crisis maken een dokterspost hard nodig.

Daarnaast zijn er zorgen over de toekomst van de kinderen.  De kwaliteit van het onderwijs is onder de maat,  zij kunnen letterlijk  niets anders dan spelen in het zand, elke psychosociale opvang ontbreekt. Krijgen zij voldoende voeding? Worden zij een verloren generatie?

In het dorp Swaiha heeft  de SHHS goede contacten, Zij kan hulpverlening daar goed monitoren.

Doel van het project:

Doel van het project is om een gezondheidscentrum op te zetten in het dorp, dat kan worden ondersteund door het wijkcentrum in de stad Al Bab, met tenminste 1 huisarts en 2 medisch geschoolde medewerkers.

Vanuit  dit centrum zal een transportdienst opgezet worden voor het noodzakelijke vervoer van patiënten naar een ziekenhuis in de stad dan wel, zo nodig, naar een ziekenhuis in Turkije. Een ambulance van het wijkcentrum  Al Bab is daarvoor beschikbaar.

In dit centrum kan tevens een opvang-locatie voor de kinderen en hun moeders gerealiseerd worden:  aanvullend onderwijs voor de kinderen, lees- en schrijflessen voor de moeders, sociale ondersteuning voor beide en zo nodig extra voeding.

Van dit project zullen tenminste 10.000 mensen profiteren.

 

Begroting:

  1. Maandelijkse kosten:

*   € 1.450,-  x 12 =   € 17.400,- (voor het 1-ste jaar)

  1. Opstartkosten:

*    € 3.500,-

Continuiteit:

Eerdere projecten hebben ons geleerd dat een goed project  zowel onze eigen donateurs als andere, financieel draagkrachtiger ngo’s aantrekt en aanspoort een bijdrage te verstrekken.

 

September 2020