gouden-gans-9

De Arabische naam voor dit project is Al SHURUQ dwz ” Zonsopgang”. 

 

                    

Achtergrond

  • In de Turkse stad Gaziantep wonen zo’n 400.000 Syrische vluchtelingen waaronder veel kinderen. Zij wonen buiten de officiële vluchtelingenkampen. Zij zijn op zichzelf aangewezen en proberen een leven op te bouwen in Turkije. Onder hen bevindt zich een groot aantal kinderen, al dan niet met ouders, moeder of verdere familie. Veel van deze Syrische kinderen zijn al jaren niet naar school geweest. In de stad Gaziantep wordt dat aantal geschat op 27.000 kinderen beneden 12 jaar en 55.000 kinderen beneden 18 jaar. Reden daarvoor is een onvoldoende aantal scholen ten gevolge van de grote instroom van vluchtelingen / de kosten van privéscholen / de taalbarrière voor Syrische kinderen / de noodzaak voor veel families om de kinderen te laten werken. Ouders/familie kunnen zich het schoolgeld voor een privéschool meestal gewoonweg niet veroorloven. De kinderen moeten werken om zo een steentje bij te dragen aan het letterlijk broodnodige inkomen van het gezin / hun familie. Dat werken gebeurt veelal onder zeer slechte omstandigheden: het is zwaar en gevaarlijk werk en de kinderen worden uitgebuit door werkgevers. Wij spraken kinderen van 11 jaar, nog nooit naar school geweest, die niet kunnen lezen of schrijven. 
  • Deze kinderen die naast hun werk veel op straat leven, lijden onder een gebrek aan opvoeding en opvang en ondersteuning voor hun opgelopen trauma’s. Op de weinige reeds bestaande  opvangplaatsen is gebleken dat, na enkele weken opvang, het gedrag van die kinderen sterk verbetert, ze worden socialer en minder agressief, mede door de psychologische begeleiding.
  • Veel kinderen zullen nog lange tijd, zo niet definitief, in Turkije blijven en dus gebruik moeten kunnen maken van het Turkse onderwijssysteem. Kennis van de Turkse maatschappij en activiteiten tbv integratie zullen aandacht moeten krijgen opdat er een toekomst is voor deze kinderen.
  • Ook de taalbarrière moet geslecht worden.gouden-gans-2
  • Een belangrijk aspect bij het opvangen van de kinderen is het contact met ouders/familie. Zij moeten ervan overtuigd worden om, ondanks de moeilijke financiële situatie waarin zij verkeren, de kinderen niet te laten werken maar naar school te sturen.
  • Wanneer de kinderen op een opvangcentrum een maaltijd ontvangen ( ontbijt of lunch) wordt tevens de zorg verlicht van de families van deze kinderen in hun strijd om het dagelijkse eten en is men eerder bereid de kinderen naar school te laten gaan.
  • De opzet van dit project is tot stand gekomen in samenwerking met docenten.

Doel van het project

Het creëren van een veilige plek voor  Syrische kinderen van 4 – 12 jaar die nu niet naar school gaan en hen voorbereiden op het instromen in reguliere onderwijs.

Daartoe is een programma opgesteld bestaande uit 4 hoofdvakken ( rekenen / taal / biologie en natuurkunde) met daarnaast diverse activiteiten voor de maatschappelijke vorming, psychologische ondersteuning.            Hiermee wordt voorzien in een voorbereidingsjaar om de kinderen te helpen instromen in regulier onderwijs. Daartoe is het ook de bedoeling het project uit te voeren in samenwerking c.q. in combinatie met een school/ scholen voor regulier onderwijs.

Direct na de opening kwamen al 270 kinderen en 90 vrouwen naar deze school. De vrouwen zijn analfabeet en willen leren lezen en schrijven.

De school zal vermoedelijk in augustus 2018 moeten sluiten. De Turkse overheid accepteert geen financiële hulp van buitenlandse organisaties wanneer die hulp niet loopt via de Rode Halve Maan. Turkije biedt ook steeds meer betaalbare onderwijsmogelijkheden voor Syrische kinderen. Momenteel (2018) komen nog 150 kinderen naar de school.
De school heeft van particulieren donaties ontvangen waarmee ze tot augustus open kan blijven. SHHS zal tot de sluiting voor maaltijden zorgen.