Facts&Figures

            

Screenshot_2016-06-15-15-36-26 (1)Screenshot_2016-04-12-10-09-20

https://youtu.be/b9rCFAnsX9o

Video: de kinderen van Syrie

De Cijfers – 2016

Aantallen vluchtelingen:

  • 13.5 miljoen Syriërs hebben hulp nodig.
  • Binnenlands zijn ruim 8 miljoen mensen ontheemd (“internal displaced persons”).
  • Van de IDP’s leven er 4.1 miljoen in zeer moeilijk bereikbare gebieden en 0.5 miljoen in geheel onbereikbare gevechtszones.
  • 2 miljoen Syriërs leven in door ISIS gecontroleerde gebieden.
  • Ongeveer 6 miljoen Syriërs zijn gevlucht naar het buitenland waarvan 40% kinderen beneden 12 jaar.
  • 3.5 miljoen Syriërs zijn gevlucht naar Turkije waarvan het grootste deel (90%) voor zichzelf moet zorgen. Slechts 10% verblijft in vluchtelingenkampen.

Aantallen slachtoffers:

De speciaal gezant van de UN Staffan de Mistura schatte recent het aantal doden op 400.000. De aantallen worden al enige tijd niet meer bijgehouden. Er is daarnaast een groot aantal vermisten.

De gevangenissen zitten overvol – vrijlating is een belangrijk onderhandelingspunt.

Aantallen & herkomst van vluchtelingen binnen Nederland
In 2016 zijn 31,2 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd. Het aantal asielzoekers in 2016 was met 19,4 duizend minder dan de helft van het aantal mensen dat in 2015 een eerste asielverzoek indiende.

Het aantal nareizende gezinsleden was met 11,8 duizend maar iets lager dan de 13,8 duizend in 2015. Een belangrijk deel van hen waren gezinsleden van Syriërs die in de tweede helft van 2015 asiel hebben aangevraagd.

Asielzoekers en nareizigers in 2016

Aantal asielaanvragen
Binnen Europa is Nederland niet het enige land dat de afgelopen jaren te maken heeft met nieuwe asielaanvragen. Deze tabel laat zien dat landen als Zweden, Hongarije, Oostenrijk en Finland in 2015 per inwoner veel meer asielaanvragen hebben gekregen dan Nederland. Nederland staat op de tiende plaats in Europa wat de opvang van asielzoekers betreft. In absolute aantallen heeft Duitsland de meeste asielaanvragen gekregen. 

Nederland registreerde 2,5 eerste-asielverzoeken per duizend inwoners in 2015. Dat is gelijk aan het gemiddelde in de Europese Unie. 

Tabel – eerste asielaanvragen in Europese Unie 2015 (aantallen)
Land Aantal Aantal per 1.000 inwoners
Zweden 156.200 16,1
Hongarije 174.425 17,6
Oostenrijk 85.520 9,9
Finland 32.150 5,8
Duitsland 441.895 5,4
Luxemburg 2.365  3,9
Denemarken 20.850  3,7
België 39.060 3,5
Malta 1.705 4,3
Nederland 43.035  2,5
Europese Unie 1.256.185  2,5

Tabel bron: IND, Asylum Trends op basis van Eurostat, 2016

Land van herkomst

In maart 2016 woonden er ruim 45.000 asielmigranten in de centrale opvang. Ruim 16.000 van deze bewoners zijn vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Bijna de helft van deze asielmigranten in de verschillende opvangcentra is Syriër. Van de asielzoekers uit Syrië en Eritrea krijgt ongeveer 90 procent een verblijfsvergunning. Van de aanvragen uit Irak en Afghanistan gaat het om ongeveer 50 procent.

Land van herkomst aantal percentage
Syrië 20.108 44%
Irak 3.967 9%
Eritrea 3.434 8%
Afghanistan 3.337 7%
Ethiopië 2.868 6%
Overig 11.732 26%
Totaal 45.446 100%

Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, maart 2016 (Bron: COA)

In 2015 kwamen er ongeveer 21.000 vluchtelingen uit Syrië, 3.000 uit Eritrea en ruim 2.000 uit Ethiopië naar Nederland.

Overzicht van Syrische vluchtelingen en kampen buiten Syrië, in de regio.

hoe donkerder de kleur hoe groter de concentratie vluchtelingen.

( zie ook jaarrapport 2015 hieronder van de UNHCR)

Screenshot_2016-04-27-11-59-33 (1)

Klik hier voor het volledige jaarrapport 2015 van de UNHCR:

UNHCR AnnualReport 2015