WIJKCENTRUM + corona – hulp – centrum

UPDATE november 2022

In de periode jan. t/m okt. 2022 werden 7.935 mensen geholpen, waarvan 2.875 kinderen en 2.197 vrouwen.

Huisarts (2.760 behandelingen), verplegers (3.375 behandelingen), thuiszorgmedewerkers en wondverzorgers (1.200 bezoeken aan 280 patiënten, soms dagelijks) doen geweldig werk. 1.140 kinderen werden gevaccineerd. Ruim 251 mensen namen deel aan een cursus en kinderen weten de weg heel goed te vinden voor de activiteiten die er plaatsvinden. Per november is er wekelijks ook een psychiater aanwezig voor mentale hulp aan vrouwen die er ten gevolge van de oorlog alleen voor staan en hun mannen verloren in barre omstandigheden.

Bijzondere aandacht is er voor CHOLERA, recent uitgebroken ten gevolge van vervuild drinkwater, gebrek aan hygiëne en zwakke gezondheid door eenzijdig en te weinig voeding. Extra blij is ieder daarom ook met de 2 nieuwe drinkwaterputten die zuiver water geven. NODIG: hygiëne-pakketten met zeep, schoonmaakmiddelen en medicijnen – zaken die onbetaalbaar zijn voor de mensen hier.

De oude ambulance die het opgaf, werd ingeruild voor een prima bus voor patiëntenvervoer naar specialisten en ziekenhuizen in de regio.

 

UPDATE NOVEMBER 2021

Wat is tot stand gebracht?

 

In oktober 2019 heeft SHHS samen met haar Syrische partnerorganisatie NEW START in een van de armste wijken van de stad Al Bab (circa 200.000 inwoners) een wijkcentrum opgezet waarin gezondheidszorg, psycho-sociale hulp en educatie voor vrouwen en kinderen een plaats krijgen. Dit centrum is in juni 2020 aangevuld met een CORONA Hulppost. De gezondheidszorg omvat zorg door een huisarts en verpleegkundige hulp ( wondverzorging/hulp voor chronisch zieken en gehandicapten), zowel op het centrum als in de vorm van thuiszorg.

Er worden medische cursussen gegeven voor mannen en vrouwen. Voor de vrouwen worden daarnaast naailessen gegeven en een kapperscursus. Voor de kinderen worden activiteiten georganiseerd en  worden digitaal lessen aangeboden ( ivm sluiting van de scholen wegens Corona).

Het centrum is een goede ontmoetingsplaats voor kinderen en vrouwen gebleken. Veel vrijwilligers steken de handen uit de mouwen, dankbaar dat ze iets kunnen doen voor het dagelijkse leed dat ze zien.

Het centrum geniet inmiddels grote bekendheid. De dokter wordt druk bezocht, de para-medici doen geweldig werk zoals verzorging van chronisch zieken, oorlogsgewonden, gehandicapten, ook via huisbezoek/thuiszorg. De wachtlijsten voor de medische cursussen en de lessen voor de vrouwen getuigen van de grote belangstelling. De aangeboden digitale lessen op basisschool niveau zijn zeer welkom.

Vele, vele maaltijden werden uitgedeeld en ook de ter beschikking gestelde hygiëne boxen bleken harder nodig dan verwacht. Naast het uitdelen van hygiëne boxen werd op diverse plaatsen in de stad informatie gegeven over het Coronavirus en de noodzakelijke maatregelen ter bescherming.

 

 OVERZICHT hulpverlening 2020: (12 maanden)

Totaal aantal geholpen:  13.200 mensen

OVERZICHT hulpverlening 2021: (t/m okt 2021 – 10 maanden)

Totaal aantal geholpen jan. t/m september 2021:  9.064 mensen ( minder dan in 2020 want wegens gebrek aan middelen nagenoeg geen voeding uitgedeeld en geen hygiëne pakketten)

Hoe ziet de toekomst er uit?

Waar elke basisvoorziening ontbreekt blijven veel vragen om hulp. SHHS hoopt een helpende hand te kunnen blijven bieden en dit WIJKCENTRUM een vaste plaats te kunnen geven in de stad. Voor de bewoners en vluchtelingen is het van wezenlijk belang, gezien de erbarmelijke omstandigheden waarin zij al zo lang leven. Goede zorg binnen bereik is erg belangrijk.

Voor het “WIJKCENTRUM” zijn er nog de volgende wensen: een tandarts, tablets cq laptops tbv onderwijs, meer naaimachines tbv de naailessen.

__________________________

 

2019: HET PROJECT EN WAAROM:

Wijkcentrum annex corona-hulp-post in de stad Al Bab ( provincie Aleppo – Noord Syrie)

November 2019 is door SHHS een wijkcentrum opgezet en gefinancierd  in een wijk van de stad Al Bab ( een stad met ruim 200.000 inwoners incl vluchtelingen). Meer dan de helft van de inwoners van de stad wordt gevormd door vluchtelingen: zij hebben geen inkomen en zijn volledig afhankelijk van hulp. Van de vluchtelingen is 60% kind en 21% vrouw. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. Naast gezondheidszorg en onderwijs is voedselvoorziening zeer noodzakelijk.  De prijzen van de basisvoorzieningen zijn het laatste jaar met 133 % gestegen. 71 % van de mensen komt niet rond met het inkomen dat bij elkaar gescharreld wordt.

Onveiligheid, gebrek aan voeding, aan inkomen en (psychosociale) zorg trekken een zware wissel op de mensen en maken hen wanhopig. OCHA-UN meldde recent dat het aantal zelfmoorden verontrustend stijgt. Ook is er grote zorg over kinderarbeid en jong uithuwelijken van meisjes ( 1 mond minder om te voeden!)

In juni 2020 is er een CORONA-hulp-post toegevoegd aan het centrum ism Wilde Ganzen.

Wat is bereikt het afgelopen jaar voor mn vrouwen en kinderen?

206 vrouwen hebben een gezondheidscursus gevolgd / 1.405 vrouwen hebben medische zorg genoten / 20 vrouwen hebben de 1-ste naaicursus afgerond  – 2-de cursus start as week in het centrum /  2.846 kinderen zijn ontvangen en opgevangen in het centrum / 94 kinderen hebben psycho-sociale hulp gekregen / 13 activiteitendagen werden georganiseerd voor kinderen / ongeveer 100 vrouwen bezochten de koffie-ochtenden ( voor CORONA)

 


Dit project wordt ondersteund door de Wilde Ganzen.

projectnr 2018.-0179 en 2020.0220 Corona-project  www.wildeganzen.nl