Multifunctioneel centrum

In het deel van Noord-Syrië waar de SHHS werkt en contacten heeft, keert langzaam de rust terug en kan nagedacht worden over wederopbouw. Hier hebben de mensen onze hulp bij nodig! Wat is nodig?

Op dit moment wordt gewerkt aan een multifunctioneel centrum in de stad Al Bab ( 150.000 inwoners), in een wijk waar zo’n 10.000 mensen wonen. Het centrum is m.n. bedoeld voor:
• Cursussen eerste hulp en spoedeisende hulp (m + vr) – er is inmiddels een grote wachtlijst na de eerste succesvol afgeronde cursussen
• Opvang van kinderen voor traumaverwerking
• Naai-cursussen e.a. voor vrouwen, o.m. om in eigen onderhoud te voorzien
• (Rechts)hulp voor mn vrouwen
• Bibliotheek
• Speelplaats voor kinderen
• Voedsel verstrekking voor wie dat nodig heeft
• Het centrum fungeert ook als vaccinatie centrum.
Er zijn lokaal deskundige mannen en vrouwen gevonden om de diverse taken uit te voeren.

Er wordt aan gedacht meerdere van dergelijke hoogstnoodzakelijke centra op te richten in de stad en de regio. De opstartkosten van een centrum ( op huurbasis) belopen tenminste, incl. vaste lasten voor 1 jaar rond € 35.000,-. Er is eveneens dringend behoefte aan uitbreiding van het centrum met een arts en een apotheek (medicijnen!). De extra kosten daarvoor begroten wij op € 30.000,-. Verwacht wordt dat vaste medewerkers in de loop van de tijd een vaste vergoeding kunnen verkrijgen, onafhankelijk van de SHHS.

Dit project wordt ondersteund door de Wilde Ganzen.

De SHHS heeft ter plaatse een contactpersoon die toezicht houdt op de besteding van de gelden en de voortgang van het project.

Laat de kinderen geen verloren generatie zijn en steun de wederopbouw!

examen doen in het centrum in Al Bab voor medische cursus

   

Veel dank van de kinderen