WIJKCENTRUM + corona – hulp – centrum

 

Project ondersteund door De Wilde Ganzen


In het najaar van 2019 is, in Noord-Syrie in de stad Al Bab ( 200.000 inwoners), in een wijk waar zo’n 10.000 mensen wonen, door SHHS en haar lokale partnerorganisatie New Start een wijkcentrum/gezondheidscentrum opgezet. Het centrum is m.n. bedoeld voor de volgende activiteiten:

gezondheidscentrum voor de wijkbewoners plus voorlichting.
Er worden medische cursussen ( EHBO/spoedeisende hulp/verpleegkunde) gegeven door gekwalificeerde krachten. Per 1 april 2020 hadden 362 cursisten deelgenomen.   Er wordt sinds 1 november 2019 voor enkele dagdelen ruimte verhuurd aan een organisatie (Syria Immunization Group ) die zorg draagt voor vaccinaties. Per 1 april 2020 waren hier 908 kinderen gevaccineerd.
Speltherapie en traumaverwerking voor kinderen: 82 Kinderen namen inmiddels deel aan activiteiten.
Naai-cursussen e.a. voor vrouwen om in eigen onderhoud te voorzien. Zes naaimachines en diverse naai-benodigdheden zijn gekocht. Zonder bekendheid te hebben gegeven aan deze activiteit hebben zich al meer dan 20 vrouwen aangemeld.
Voedsel verstrekking: Sinds half maart worden dagelijks warme maaltijden verstrekt aan families die volledig van hulp afhankelijk zijn ( ongeveer 100 families = ongeveer 500 personen). Per 1 april waren 5.600 maaltijden bezorgd.
• (Rechts)hulp voor mn vrouwen: het centrum kan functioneren als ontmoetingsplaats.
• Bibliotheek mn voor kinderen.
• Speelplaats voor kinderen

https://humanitairehulpsyrie.nl/wp-content/uploads/2020/02/VID-20200201-WA0014.mp4

Aanvulling met Corona-Hulp-Centrum

Ook het toch al zo zwaar getroffen Syrië wordt bezocht door het corona-virus. De wapens zwijgen maar de angst is er niet minder om.
De gezondheidszorg is geminimaliseerd, er zijn nog maar weinig ziekenhuizen in Noord-West Syrië, er zijn te weinig zorgmedewerkers, te weinig materialen en een groot gebrek aan medicijnen, terwijl de wel verkrijgbare medicijnen voor de meeste mensen te duur zijn. Landelijke informatie en coördinatie mbt het coronavirus ontbreekt. Afstand houden en regelmatig handen wassen zijn een luxe op deze plekken waar mensen bovenop elkaar wonen in kleine ruimtes en er vaak geen water is. Wat is dringend nodig?
* meer mankracht om meer huisbezoek af te leggen, zodat patiënten die de gezondheidspost in het wijkcentrum bezoeken letterlijk meer ruimte krijgen en besmetting wordt tegengegaan.
* een dokter voor meer ernstige klachten van (chronisch zieke) patiënten ( mn long-, maag-en nierklachten). Patiënten durven op dit moment niet naar het ziekenhuis, zijn niet ziek genoeg daarvoor en/of kunnen het vervoer naar het ziekenhuis niet betalen.
* ambulance moet worden aangepast tbv corona-patiënten vervoer. Het ziekenhuis heeft beschermende kleding voor de ambulance-medewerkers verstrekt. Het ziekenhuis zelf heeft onvoldoende ambulances.
* meer beschermingsmateriaal en voorlichting.
* hygiëneboxen worden uitgedeeld aan 500 families.
* digitaal onderwijs voor kinderen nu de scholen zijn gesloten.
De SHHS heeft ter plaatse een contactpersoon die toezicht houdt op de besteding van de gelden en de voortgang van het project.
Wij hopen tzt in dorpen in de regio een dependance van het centrum cq de dokterspost te kunnen ontwikkelen.

Dit project wordt ondersteund door de Wilde Ganzen.

projectnr 2018.-0179 en 2020.0220 Corona-project  www.wildeganzen.nl

bijgewerkt 7 mei 2020