Naailessen voor vrouwen in Al Bab en opvang kinderen

                               

NAAILESSEN VOOR VROUWEN in Al Bab ( provincie Aleppo – Syrie) en opvang kinderen.

Op het door de Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) opgezette wijkcentrum in Al Bab ( Noord-Syrië) is ruimte beschikbaar om naailessen te geven aan vrouwen uit de wijk. In de stad (met ruim 200.000 inwoners) is 60% van de bevolking vluchteling, waarvan 81% vrouwen en kinderen.

Veel vrouwen staan er alleen voor, hun echtgenoot gedood, vermist, gevangen of gehandicapt. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. Door vrouwen op professionele wijze te leren kleding etc  te maken, krijgen zij de gelegenheid in hun eigen onderhoud te voorzien.

Concrete activiteit waarvoor steun wordt gevraagd:

  1. Naai-cursussen  voor vrouwen, om in eigen onderhoud te kunnen voorzien. In het gezondheidscentrum/wijkcentrum opgezet en ondersteund door SHHS in de stad Al Bab (Noord-Syrië)  is een leslokaal ingericht, tafels zijn getimmerd en 6 naaimachines gekocht. Er is krachtstroom nodig voor de machines. De aanleg zal op korte termijn gerealiseerd worden. In afwachting van de start van de lessen hebben zich al zoveel vrouwen gemeld dat uitbreiding nodig is van hetgeen nu gereed staat. Naast exploitatiekosten zijn naaibenodigdheden en textiel nodig voor de lessen. De gedachte is om bij aanvang te starten met het maken van kinderondergoed tbv vluchtelingen. Vervolgens kunnen dan wellicht opdrachten verkregen worden van kleine textielfabriekjes die wat geld opleveren.
  2. Opvang van en psychosociale hulp aan kinderen die door de moeders die lessen volgen worden meegebracht. Naast opvang kan zo nodig ook voor extra voeding voor de kinderen gezorgd worden, indien financieel haalbaar.

Te verwachten resultaat op korte termijn:

  1. Er is veel animo. In korte tijd hebben zich, zonder mededeling te doen, al 20 vrouwen aangemeld. De vrouwen, kostwinners, zijn zeer gebaat bij eigen inkomsten om hun afhankelijkheid van hulpverleners te verminderen en eigen waardigheid te behouden.
  2. Er wordt begonnen met het maken van kinderondergoed tbv vluchtelingen in de regio, die hiermee geholpen worden.
  3. Voor de kinderen: Uit een eerder project hebben we geleerd dat goede opvang van de kinderen hen sociaal vaardiger maakt en daarmee een betere start voor hun toekomst biedt. Bovendien is goede en voldoende voeding belangrijk voor hun gezondheid.
  4. Betere levensomstandigheden voor de vrouwen door zelfredzaamheid kan jong uithuwelijken van meisjes en kinderarbeid voorkomen.

Gewenst:

TOTAAL, incl opvang kinderen    €   9.880,-

Kosten voor de ruimte, verwarming, schoonmaak, water en andere vaste lasten, komen voor rekening van het wijkcentrum.

September 2020