Onderwijs in Noord-Syrie

 

 

 

De kinderen in de dorpen in noord-Syrië konden niet naar school wegens sluiting van de reguliere scholen in 2014.  De moeders betreuren dat zeer. Enkele van hen, zelf  lerares, durfden het aan om in huiselijke omgeving de kinderen thuis les te geven. Eind november 2016 draaiden op deze wijze 6 klasjes met 9 – 12 kinderen elk.

Door het vertrek van de militairen in november 2016 kunnen de reguliere scholen weer opgestart worden na de nodige restauratie. Tijdens de gevechten in het najaar van 2016 is geen raam heel gebleven. Ook moet onderzocht worden of er geen boobytraps zijn gelegd. Verwacht wordt dat in januari 2017 de eerste kinderen weer naar school kunnen gaan.

In februari 2017  gingen al weer 2.300 kinderen naar 8 schooltjes. Deze moeten nog gerestaureerd worden en behoeven nieuwe en meer sanitaire voorzieningen. Ook schoolmaterialen zijn nodig.

We zijn erg blij met dit begin, maar er staan nog een heleboel kinderen te trappelen van ongeduld om ook te kunnen gaan. Uitbreiding van het aantal scholen is hard nodig met de grote aantallen vluchtelingen op het platteland.

Rapportage 2019

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar bleken de kinderen die op deze thuis-schooltjes les volgden ruim 2 jaar verder te zijn dan hun leeftijdsgenootjes die hier niet aan deelnamen.

De restauratie van de scholen op het platteland is inmiddels ter hand genomen door grotere, Turkse ngo’s.