Prenatale zorg voor moeder en kind

De zorg voor (zwangere) vrouwen behoeft speciale aandacht.

Bevallingen vinden nagenoeg altijd plaats in een ziekenhuis , mede gezien de huidige leefomstandigheden (denk aan verblijven in een tent / opeen gepakte families in een kleine kamer). Vervoer naar een ziekenhuis vindt momenteel al plaats door een bij het Dorpshuis behorende ambulance/ziekenauto.

Maar voor een goed verloop van de bevalling en een goede start voor moeder en kind,  is prenatale zorg van groot belang. Slechte adviezen en onjuiste traditionele regels leiden regelmatig  tot grote gezondheidsschade of de dood van moeder en kind. Naast goede voorlichting verdient ook informatie over goede voeding en over anticonceptie de aandacht. Verwacht wordt dat rond 500 bezoeken per maand nodig zijn.

NEW START heeft hiervoor een ervaren gynaecologe kunnen contracteren. Zij zal de vrouwen begeleiden zowel individueel als in groepsverband. SHHS heeft al enkele mooie giften ontvangen om dit te realiseren. Dit project zal in samenwerking met Wilde Ganzen worden uitgevoerd.