Schapen en geiten Noord-Syrië

Uitgangspunten

De SHHS probeert met een project meerdere doelen te bereiken. Tegemoetkomen aan dagelijkse problemen als voedselschaarste, eenzijdigheid van voedsel, gebrek aan werkgelegenheid en daardoor aan inkomen, proberen we te combineren met het creëren van toekomstmogelijkheden en financiële onafhankelijkheid voor de zwaar getroffen lokale bevolking op het platteland.

Het grote succes van het in 2015 door SHHS in Noord-Syrië gestarte kippenproject doet vermoeden dat ook een project met schapen en geiten succesvol zal zijn.

Omschrijving van het project

Er werden voor € 8.380,- 41 schapen en enkele geiten gekocht. Voor € 6.520,- werd voer aangekocht. De dieren werden verdeeld over 8 families ( gemiddeld 6 – 7 personen). De helft van de melk mag de familie houden bij wijze van vergoeding – de andere helft wordt verdeeld onder arme families ten behoeve van:

  • Melk, yoghurt en kaas voor de lokale bevolking
  • Wol tbv warme winterkleding / – matrassen
  • Werkgelegenheid voor enkele lokale mannen ( verzorgen van de kudde) en vrouwen ( verwerken van de melk)
  • Grotere financiële onafhankelijkheid op termijn voor de lokale bevolking middels het beschikbaar stellen van lammetjes en geitjes die in de loop van de tijd geboren worden.

Te verwachten resultaat op korte termijn:

Betere voeding voor hulpbehoevenden en ontwikkeling van zelfredzaamheid, nu en in de  toekomst.

  • Op deze wijze wordt proteïnerijke voeding verstrekt ( melk / kaas / yoghurt ) en is er werkgelegenheid. De oorspronkelijke bevolking kent het verwerken van de producten; de omgeving is geschikt om geiten en schapen te hoeden.
  • Voor baby’s is er met dit project geitenmelk – dat verdragen zij beter dan schapenmelk.
  • De wol van de schapen is belangrijk voor de warmte in de winter.( wol wordt veel verwerkt in matrassen omdat men gewend is/ geen andere keus heeft dan op de grond te slapen)
  • Voor het maken van yoghurt is een mengsel van schapen- en geitenmelk heel geschikt. Een kudde met beide diersoorten is daarom heel geschikt.

Eindrapportage 2018

Het project werd heel positief ontvangen in de regio maar is te kleinschalig om aan de grote vraag te voldoen. Inmiddels heeft een grote hulporganisatie het project overgenomen en enkele grote kuddes ter beschikking gesteld aan de bevolking.

We zijn blij met dit project een aanzet te hebben kunnen geven voor de toekomst van de regio.

 

geit