Humanitaire hulp voor vluchtelingen, binnen Syrië en in de regio Gaziantep (Turkije).

 Geef, uw hulp is nodig!  

TRIODOS Bank: NL33 TRIO 0781 3627 68 tnv St. Humanitaire Hulp Syrie, Enschede

                                                                                             

 

“Do not forget north-west Syria – a region in pain with heartbreaking stories echoing in every household, street and tent.” (UN-OCHA)

_________________________________

Nieuwsbrief voorjaar 2024 is uit:

ONVERSCHILLIGHEID OF COMPASSIE?

Nieuwsbrief ontvangen: aanmeldingsformulier
__________________________
Jaarverslag 2023 gereed! Kijk en lees wat we met uw steun konden doen!

Jaarverslag 2023 met financieel verslag en Beleidsplan 2024

________________________

PLANNEN VOOR 2024:

2 grote, zeer noodzakelijke projecten:
een project voor 270 “tiny houses” voor vluchtelingen: DAYATUNA en een Diagnose-centrum voor de verbetering van de gezondheid van kinderen. We hopen deze projecten in 2024 te kunnen realiseren. Lees de Nieuwsbrief van oktober 2023.
Een blik op Dayatuna in maart 2024: is het een “paradijs” in 2025?
Wandeling door Dayatuna in maart 2024

_________________________________

AARDBEVING

UPDATE augustus: Rapportage besteding giften na aardbeving 2023

 

 

 

 

 

 

NL33 TRIO 0781 3627 68 tnv St. HHS

________________                          

  MEEST RECENTE PROJECTEN – HELPT U MEE?

Klik door en lees meer

 

MOBIELE ARTSENPOSTEN 

De lokale partnerorganisatie van SHHS is, met haar expertise op het gebied van gezondheidszorg en toegewijde goed gekwalificeerde medewerkers,  na de zware aardbevingen ingesprongen op de vraag naar zorg, door het opzetten van 3 mobiele artsenposten, waarvan er, nadat de grootste nood gelenigd werd, 2 tot op heden werkzaam zijn in een 8-tal vluchtelingenkampen (totale bevolking rond 20.000 personen) op het platteland. Noodzakelijke medicijnen worden verstrekt. Ook opvang van kinderen wordt daar rond om heen georganiseerd. Hygiëne-boxen werden uitgedeeld, voor zover de financiën dat toelieten, ter voorkoming van besmettelijke ziektes. Lees meer: continuiteit-mobiele-artsenposten

_______________________

 

Waterproject met zonnepanelenpark en haal- en brengservice.

Kwalitatief goed drinkwater voor 20.000 mensen in regio Swaiha.
ism AFAS Foundation drinkwater swaiha
_______________________

Project: “De Vrouwentuin”.

Van start gegaan. De vrouwenarts wordt de hemel in gebeden want bij gebrek aan goede gezondheidszorg is prenatale zorg voor moeder en kind hard nodig. (ism Wilde Ganzen – project 2021.0162). Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van St. Den Brinker en St. Hazewinkel. In zowel de stad Al Bab als ook op het platteland van NW-Syrie is inmiddels een vroedvrouwenpraktijk gevestigd.

___________________

Gezondheidscentra Al Bab en Swaiha

De ervaring van de medici wordt intensief gebruikt voor de hulp na de aardbevingen, oorlogswondverzorging en opvang van vrouwen en kinderen. Bijzondere aandacht is er voor CHOLERA, recent uitgebroken ten gevolge van vervuild drinkwater, gebrek aan hygiëne en zwakke gezondheid door eenzijdig en te weinig voeding. Extra blij is ieder daarom ook met de 2 nieuwe drinkwaterputten die zuiver water geven. De 2 centra werken nu sinds 2019 op volle toeren en zijn onmisbaar geworden. Lees meer: wijkcentrum Al Bab / dokterspost en kinderopvang in Swaiha
Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van o.a. W.M.de Hoopstichting, SK Foundation en de Hofsteestichting.

_____________________

        in ontwikkeling: Naailessen ea. cursussen voor vrouwen

 in de stad en op het platteland, inkomen verwerven voor vrouwen: naailessen voor vrouwen en kinderopvang

____________________________

DOELSTELLING SHHS

De Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) steunt de bevolking en de vluchtelingen mn. in Noord-Syrie ( Aleppo en Al Bab). Gezondheidszorg en onderwijs zijn de belangrijkste aandachtsgebieden, naast noodhulp.

 

                  ” Oh my eyes, cry a river for the martyrs and the youth of  Syria.”
In Noordwest Syrie komt ruim 90% van de bevolking niet rond met het inkomen dat met veel moeite bij elkaar gescharreld wordt. Zij zijn voor alle basisvoorzieningen volledig afhankelijk van hulp. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. Voeding, water en elektriciteit, gezondheidszorg, onderwijs en psychische hulp, aan alles is gebrek.

“Thank you for keeping us in your  thoughts” 

 ___________________________     

HOE WERKT DE SHHS?
SHHS werkt samen met de in Syrie opgerichte hulporganisatie: NEW START. Heel regelmatig is er rechtstreeks contact. De SHHS kan daardoor goed oog houden op waar en welke hulp het meest noodzakelijk is en of de hulp daadwerkelijk goed terecht komt. Veel vrijwilligers van NEW START staan in Syrië klaar om te helpen: met veel bereidwillige handen en met veel enthousiasme. Maar dat is niet genoeg. Zij hebben ook financiële ondersteuning nodig om de al jarenlang zwaar getroffen bevolking te helpen.
SHHS werkt met vrijwilligers en heeft daardoor nagenoeg geen  kosten.

_______________________

WAT KUNT U DOEN?

Ga naar de pagina projecten om te kijken of er een project bij is dat u wilt steunen of een onderdeel daarvan zoals medische hulpmiddelen, eten voor de allerarmsten, schoolmateriaal en boeken voor de kinderen, een naaimachine voor de vrouwen.

GEEF, uw gift is nodig! 

                                   

 

WAT  BEWEEGT  ONS?

Het onvervreemdbare recht van mensen op waardigheid, respect en veiligheid.


Bekijk ook de documentaire: DEATH OF ALEPPO ( 2016)

https://youtu.be/rIfscgdRhbk?t=17