Over ons

                        

De Stichting Humanitaire Hulp Syrië ( SHHS ) ondersteunt de plaatselijke bevolking i8hn Noord Syrië, met name in de provincies Aleppo en Idlib, en de vluchtelingen die naar deze regio’s zijn gekomen van elders in Syrië, allen nagenoeg onbereikbaar voor buitenlandse hulporganisaties. Ruim 7 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Binnen Syrië zijn ook bijna 7 miljoen mensen op de vlucht, velen al jarenlang –  van de ene plek naar de andere, gewone mensen, tussen 2 of zelfs 3 vuren in, naarstig op zoek naar wat veiligheid, intens verlangend naar vrede.

Waar blijft uw geld?

Tegelijk met de oprichting van de SHHS is in Syrië een regionale hulporganisatie opgericht (NEW START) door de mensen waar de SHHS rechtstreeks contact mee onderhoudt waaronder de partner van een bestuurslid, oorspronkelijk afkomstig uit Aleppo. Hij reist wanneer mogelijk naar de regio vanuit zuid-Turkije, communiceert dagelijks met de leden van de organisatie in de regio en met andere lokale hulporganisaties, en heeft op die wijze letterlijk goed zicht op welke hulp waar het meest nodig is. Iedere acht weken is er persoonlijk contact in de Turkse stad Gaziantep en worden geld en goederen van de SHHS persoonlijk overhandigd. Wij laten ons daar op de hoogte stellen van de situatie op dát moment. Zo weten wij precies waar uw geld het meest nodig is en of het goed besteed wordt.

Wat doen we?

Onze partner-transportjanuari2015_01organisatie in Syrië, NEW START  heeft veel respect afgedwongen met wat ze de afgelopen jaren met hulp van de SHHS heeft gedaan voor de regio. Sinds 2012 hebben we samen veel nood kunnen lenigen met voeding, kleding, dekens, tenten en medicijnen. De organisatie onderhoudt goede contacten met de OCHA ( UN-office for the Coordination of Humanitarian Affairs). Nu wordt aan de toekomst gewerkt: de schouders er onder, voorbereid zijn.                                        

Onderwijs:
We blijven waar mogelijk zorgen voor onderwijs voor de vaak ernstig getraumatiseerde kinderen, voor het opknappen van uitgewoonde scholen en zo nodig schoon drinkwater en extra voeding voor de kinderen.

GezondheidszorGewond kindg:
De gezondheidszorg in Syrië, die op een redelijk peil stond is grotendeels vernietigd. Daarom zijn we nú vooral bezig met de hoogstnoodzakelijke gezondheidszorg. Het opzetten van eerste hulpposten, ambulancevervoer, medicijnen etc. niet alleen voor de slachtoffers van de oorlog, maar ook ten behoeve van de reguliere gezondheidszorg, kinderziektes, chronisch zieken, zwangere vrouwen, kanker patiënten.


Onze plannen

Naast het opzetten van basisgezondheidscentra wil de SHHS graag werken aan:

  • Onderwijs en Traumaprojecten voor kinderen.
  • Ondersteuning voor vrouwen om financieel onafhankelijk te worden ( veel vrouwen zijn weduwe geworden en gaan soms noodgedwongen de prostitutie in)
  • Projecten waarbij sprake kan zijn van enige verwerving van een broodnodig inkomen voor de vluchtelingen.

Wat beweegt ons? 

Medeleven met het tragische lot van onschuldige medemensen. Bij gelegenheid van de Vredesweek 2014 schreven we:

Mededogen opent de deur naar Vrede!


ANBI

SHHS is aangemerkt als ANBI. Dit betekent dat uw gift aan de SHHS in aanmerking komt voor de fiscale giftenaftrek.


Wilde Ganzen
Veel van onze projecten worden financieel ondersteund door stichting De Wilde Ganzen en dat betekent een verdubbeling van iedere donatie voor dat project.

Wilde Ganzen