SHHS is vandaag 4 jaar: er is altijd ergens licht / er is altijd ergens een opening